Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 8 ก.ค. 2563

กรมขนส่งยัน ใบขับขี่ดิจิตอล น่าเชื่อถือ แต่ต้องพกใบขับขี่จริงตามกฎหมายจราจร

16 ม.ค. 2562 - 13:09 น.

กรมขนส่งยัน ใบขับขี่ดิจิตอล น่าเชื่อถือ แต่ต้องพกใบขับขี่จริงตามกฎหมายจราจร

ใบขับขี่ดิจิตอล - วันที่ 16 ม.ค. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ได้มีการพัฒนาระบบการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Driving License) ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2562 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนโดยกำหนดแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สำหรับระบบการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 10 และมาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

ซึ่งมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับ การรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์และสามารถแสดงข้อความนั้นได้อย่างถูกต้อง และการรักษาสภาพพร้อมใช้งานซึ่งมีความน่าเชื่อถือและสามารถยอมรับในระบบการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง

โดยเฉพาะประชาชนสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ในการแสดงเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการด้านต่างๆ กับสำนักงานขนส่งได้ทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ สามารถยอมรับใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภายใต้กฎหมายที่แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติ

สำหรับแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด กรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร ยังจำเป็นต้องแสดงใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตรต่อตำรวจ ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตร

ส่วนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้ตอบโจทย์ประชาชนยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป”

นายพีระพล กล่าวว่า สำหรับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีระบบแจ้งเตือนให้มาดำเนินการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ (จากชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี) หรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า

ซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้สามารถวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อมูล เช่น ประวัติการแพ้ยา, กรุ๊ปเลือด, โรคประจำตัว, สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล, หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเมนู SOS ขอความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งหรือส่ง SMS ไปยังบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว แชร์เส้นทางการเดินทางให้ครอบครัวหรือผู้อื่นทราบ บริการข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมขนส่งยัน ใบขับขี่ดิจิตอล น่าเชื่อถือ แต่ต้องพกใบขับขี่จริงตามกฎหมายจราจร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง