บัญชีกลางชี้ยอดรูดใช้จ่ายบัตรคนจนเดือนม.ค. 62 กว่า 3,826.6 ล้านบาท

รูดบัตรคนจนม.ค. กว่า 3,826.6 ล้าน

กรมบัญชีกลางสรุปการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายในเดือนม.ค. 62 เป็นเงินกว่า 3,826.6 ล้านบาท จี้แสนรายรับบัตรคนจนก่อนตัดสิทธิ

รูดบัตรคนจนม.ค. กว่า 3,826.6 ล้าน – น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบสองผ่านทางทีมไทยนิยมยั่งยืน 3 ล้านราย และผู้มีสิทธิได้มารับบัตรฯ แล้ว 2.93 ล้านราย หรือเป็น 96.54% และยังมีอีกกว่า 1 แสนรายที่ไม่ได้รับบัตรให้สามารถไปรับได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ก.พ.2562 โดยผู้มีสิทธิในส่วนภูมิภาคที่ยังไม่ไปรับบัตรจะต้องไปรับบัตรฯ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำหรับผู้มีสิทธิในเขตกรุงเทพมหานครต้องไปรับ ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม หากพ้นวันที่ 1 มี.ค.2562 เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิจะต้องไปรับบัตรฯ ณ สำนักงานคลังจังหวัด หรือ กรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่แจ้งไว้ โดยสามารถรับบัตรได้จนถึงวันที่ 20 ธ.ค.2562 หากไม่มารับภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งในการขอรับบัตรให้ผู้มีสิทธินำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อรับบัตรด้วยตนเอง หากมอบให้ผู้อื่นมารับบัตรแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิ ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ซึ่งผู้ที่มารับบัตรทุกกรณีจะต้องลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรด้วย

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 มาตรการ ให้กับผู้ถือบัตรฯ รอบสองเรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 500 บาทต่อคน เพียงครั้งเดียว ให้กับผู้มีสิทธิจำนวน 3 ล้านราย เป็นเงิน 1,511 ล้านบาท มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป 1,000 บาทต่อคนเพียงครั้งเดียว 560,946 ราย เป็นเงิน 561 ล้านบาท มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่พักอาศัย 400 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวน 19,506 ราย เป็นเงิน 7.8 ล้านบาท

น.ส.สุทธิรัตน์กล่าวต่อว่า กรมบัญชีกลางยังได้จ่ายเงินสำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ 14.5 ล้านราย ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค.2562 รวมทั้งสิ้นกว่า 3,826.6 ล้านบาท แบ่งเป็น ใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ 3,340 ล้านบาท ร้านค้าชุมชนกองทุนหมู่บ้าน 63.07 ล้านบาท ร้านถุงเงินประชารัฐ 348.73 ล้านบาท ร้านก๊าซหุงต้ม 25.12 ล้านบาท รถไฟฟ้า 4.8 ล้านบาท รถ บขส. 18.1 ล้านบาท รถไฟ 26.36 ล้านบาท และรถ ขสมก. 67,360 บาท

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีมันนี) ของผู้มีสิทธิ โดยโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 50-100 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวน 4.5 ล้านราย เป็นเงิน 416.09 ล้านบาท เงินมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ แบ่งเป็น 5% โอนเข้ากระเป๋า อีมันนี่ เป็นเงิน 7.6 ล้านบาท และ 1% เพื่อการออม 1.52 ล้านบาท รวมถึงมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่สอง เป็นเงิน 1,443 ล้านบาท

บทความก่อนหน้านี้‘อนุสรณ์’ ชี้การเลือกตั้งครั้งนี้ มันจบไม่ง่ายแล้วครับนาย…ต่อติดหรือสะกด
บทความถัดไปขนมาเพียบ! ยาบ้า 4.4 ล้านเม็ด คนร้ายซิ่งหนีหัวซุก ทิ้งรถ ล่องหนไปกับเงามืด