Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 6 ก.ค. 2563

มูลนิธิสถาบันการเดินฯ ลุยสร้างความเข้มแข็งชุมชน

13 ส.ค. 2562 - 20:22 น.

นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย เปิดเผยว่า สถาบันฯ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ 3 โดยปีล่าสุดนี้ มูลนิธิฯจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลพร้อมถอดบทเรียนประสบการณ์ และนำเสนอแนวทางการขยายผลเพื่อยกระดับการทำงาน หลัง จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนขั้นต้นสิ้นสุดลง

โดยจัดเป็นเวทีระดับภาคสำหรับโครงการย่อยในทั่วทุกภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 60 โครงการย่อยและทีมงานวิทยากรกระบวน การจากมูลนิธิฯ ร่วมสรุปผลค้นหาบทเรียนการขับเคลื่อนงาน ผ่าน 7 นวัตกรรม 7 รูปแบบส่งเสริมจักรยานในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับชุมชนต่างๆที่ต้องการพัฒนาชุมชนสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้การเดินและการจักรยานเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญได้อย่างทั่วถึง

“มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ขอขอบคุณ สสส. โดย สำนัก 6 ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณผลักดันการใช้จักรยานในชุมชน โดยในปี 62 ได้ดำเนิน การไป 60 โครงการ ใน 31 จังหวัด ซึ่งนับจากปี 2557 ถึง ปี 2562 เข้าร่วมทั้งหมด 200 กว่าชุมชนทั่วประเทศ และยังมีภาระกิจที่ต้องทำต่อเนื่องต่อไป แต่อาจปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ต่อไป สำหรับโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ วัตถุประสงค์หลัก เราได้มีข้อตกลงกับทาง สสส. ว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานให้มากขึ้น จากที่ไปทำงาน 2-3 ปีที่ผ่านมาเราพบว่าจักรยานสามารถส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนได้”

อาทิ เรื่องเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการใช้จักรยานมากขึ้น, เรื่องผู้สูงอายุ, กลไกการทำงานด้านสาธารณสุข, มาตรการแรงจูงใจในการใช้จักรยาน, การบูรณาการท้องถิ่น, สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวในชุมชน โดยเราใช้จุดแข็งแต่ละพื้นที่เป็นตัวขยายงาน บางพื้นที่ อสม. เข้มแข็งใช้จักรยานเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ขณะที่บางพื้นที่มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จะส่งเสริมการใช้จักรยานในการท่องเที่ยว ซึ่งทางมูลนิธิฯมั่นใจว่า ชุมชนที่เราลงพื้นที่ทำกิจกรรมจะเป็นอีกตัวอย่างของการสร้างให้เข้มเข็งในออนาคต

นายจำรูญ กล่าวต่อไปว่า จากการที่มูลนิธิไปทำจักรยานเพื่อสุขภาวะในชุมชน สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนในชุมชน ทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดผู้นำที่เข้มแข็งสนใจอยากผลกดันงานจริงจัง เกิดการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเมืองหรือพื้นที่ มีการทำป้าย ทาสี ตีเส้น มีจุดจอดจักยาน สุดท้ายคือ มีจำนวนผู้ใช้จักรยานมากขึ้น มีความปลอดภัย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการให้เกิดขึ้น และในวันที่ 16 ส.ค.นี้ จะจัดงาน‘มหกรรมชุมชนจักรยาน’ ปี 3 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีสรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกพื้นที่

สำหรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการประกอบด้วย 1. เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนโครงการและให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ 2. เพื่อสร้างรับรู้แก่ชุมชน ให้เกิดความเข้าใจในการสร้างชุมชนจักรยานฯและส่งเสริมให้มีผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น 3.เพื่อสร้างรับรู้แก่ชุมชน ให้เกิดความเข้าใจในการสร้างชุมชนจักรยานฯและส่งเสริมให้มีผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ มูลนิธิสถาบันการเดินฯ ลุยสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง