Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 24 ม.ค. 2564

‘สุริยะ’ ตอบรับร่วมแถลงจุดยืนแบน 3 สารอันตราย "พาราควอต-ไกลโฟเซส-คอร์ไพริฟอส"

6 ต.ค. 2562 - 17:05 น.

‘สุริยะ’ ตอบรับร่วมแถลงจุดยืนแบน 3 สารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร ทั้งพาราควอต-ไกลโฟเซส-คอร์ไพริฟอส

‘สุริยะ’ร่วมแถลงจุดยืนแบน3สาร - นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “ผมขอตอบรับคำเชิญนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในการร่วมแถลงถึงจุดยืนยกเลิกการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซส คอร์ไพริฟอส เนื่องจากโดยส่วนตัวต้องการหาทางออกเรื่องนี้อยู่แล้ว เพราะมีผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน แต่ก็ต้องทำให้พี่น้องเกษตรอยู่ได้ด้วย ซึ่งตลอดเวลาผมก็ได้ทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายอยู่แล้ว”

“ผมยินดีที่จะรับนัด เพื่อแถลงจุดยืนพร้อมกัน ขอให้บอกมา ผมพร้อมทุกที่ทุกเวลา ขอให้นัดมา ผมยึดถือประโยชน์และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และต้องมีทางออกที่ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้” นายสุริยะ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีกระแสเรียกร้องจากประชาชน ที่ต้องการให้ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตราย คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งแม้กระทรวงอุตสาหกรรม จะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตราย จะเห็นด้วยกับการยกเลิกการใช้สาร 3 ประเภทดังกล่าวก็ตาม แต่ตามหลักเกณฑ์การยกเลิก จะต้องรอให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสาร 3 ประเภท เสนอเรื่อง พร้อมเหตุผล และวิธีการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร เช่น การหาสารทดแทน เสนอเรื่องมายังคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมกันหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน รม 29 ราย เช่น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือระดับอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมธุรกิจพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กรมการแพทย์ กรมควบคุมมลพิษ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เช่นด้านการ คุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทน เกษตรกร ร่วม พิจารณายกเลิกร่วมกัน

ทั้งนี้ ในระหว่างนี้ไปจนถึงวันที่ 27 ต.ค.นี้ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยตำแหน่ง หากจะมีการจัดประชุมในเรื่องนี้ก่อนวันที่ 27 ต.ค.นี้ ก็จะต้องรอให้กรมวิชาการเกษตรเสนอเรื่องมาให้พิจารณา ที่ประชุม ดังนั้นคณะกรรมการวัตถุอันตราย คงไม่มีการเรียกประชุมหากไม่มีวาระที่กรมวิชาการเกษตรเสนอมาให้พิจารณา หลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มอบให้กรมวิชาการเกษตร ไปพิจารณาว่า หากไม่ใช้สารทั้ง 3 ชนิดในกระบวนการเพาะปลูกพืชเกษตรจะหาสารชนิดใดมาทดแทนให้เกษตรกร ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะต้องรอผลการศึกษาในเรื่องนี้และรอให้กรมวิชาการเกษตรเสนอเรื่องมาให้พิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานหลังเมื่อพ้นจากวันที่ 27 ต.ค.นี้ โครงสร้างของคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะเปลี่ยนแปลงไปตามการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วัตถุอันตรายฉบับแก้ไขใหม่ ที่ในปัจจุบันปลัดกระทรวงอุตสหากรรมจะเป็นประธาน โดยตำแหน่งหรือมอบมอบให้รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทำหน้าที่ ก็จะเปลี่ยนมาเป็นนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานโดยตำแหน่งและมีคณะกรรมการมาจากหลายๆ หน่วยงาน

สำหรับ คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีหน้าที่ดูแลควบคุมดูแลการนำเข้าสารต่างๆ ที่เป็นวัตถุอันตรายทั้งหมด จึงมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะแบ่งหน้าที่ในการดูแลของสารแต่ละประเภท ซึ่งในส่วนของ 3 สารดังกล่าว ทางกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ดูแล เพราฉะนั้นถ้าจะให้ยกเลิก ก็ต้องให้เจ้าของเรื่อง คือ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรกรฯ เป็นผู้เสนอเรื่องเข้ามา พร้อมเหตุผล เพราะเท่าที่ดูจากผลการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา เป็นการจำกัดการใช้สารกับพืช 6 ประเภท คือ ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

สำหรับคณะกรรมการภายใต้พ.ร.บ.วัตถุอัตราย ชุดใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้หลัง วันที่ 27 ต.ค.นี้ มีทั้งหมด 27 ราย มีรมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน และอธิบบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เป็นเลขานุการคณะกรรมการและมีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน เช่น ระดับปลัดกระทรวง 4 กระทรวง อุตสาหกรรม เกษตรฯ พลังงาน สาธารณสุข ระดับอธิบดี กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมมลพิษ กรมธุรกิจพลังงาน กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เช่น สาขาเคมี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ด้านคุ้มครองสุขภาพอนามัย คุ้มครองผู้บริโภค เกษตรกรรมยั่งยืน จัดการปัญหาวัตถุอันตราย สิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนังานปรมาณูเพื่อสันสันติ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘สุริยะ’ ตอบรับร่วมแถลงจุดยืนแบน 3 สารอันตราย "พาราควอต-ไกลโฟเซส-คอร์ไพริฟอส"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง