Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 23 ก.ย. 2563

ทูตเกษตรไทยร่วมเวทีประชุมความมั่นคงอาหารโลกที่กรุงโรม

17 ต.ค. 2562 - 21:37 น.

นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO/IFAD/WFP ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าระหว่างวันที่ 14 - 18 ต.ค. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก สมัยที่ 46 (Committee on World Food Security หรือ CFS 46) ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม

ธนวรรษ เทียนสิน

ในปีนี้ที่ประชุมให้ความสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหย และปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ปัจจุบันประชากรโลกยังประสบปัญหาความอดอยากหิวโหยเพิ่มขึ้นกว่า 820 ล้านคน พ่วงด้วยปัญหาภาวะทุพโภชนาการโดยเฉพาะในเด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ รวมทั้งปัญหาโรคอ้วนทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมอาหาร จนถึงผู้บริโภค ที่ต้องร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน

ที่ผ่านมารัฐบาลไทยให้ความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหยและปรับปรุงภาวะทางโภชนาการที่ดีมาโดยตลอด มีการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการกลางวันในโรงเรียน โครงการนมโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น โดยประเทศไทย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก และเป็นประเทศต้นแบบจัดการโครงการกลางวันในโรงเรียน โครงการนมโรงเรียนด้วย

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ทูตเกษตรไทยร่วมเวทีประชุมความมั่นคงอาหารโลกที่กรุงโรม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง