ครม. ไฟเขียวยืดอายุคนเรือ ลาว-กัมพูชา-เมียนมา ทำงานต่อได้อีก 1 ปี แก้ขาดแรงงานประมง

31 มี.ค. 2563 - 19:41 น.

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการร่างประกาศ รวม 2 ฉบับ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง เนื่องจากขณะนี้แรงงานประมง 3 สัญชาติ คือ ลาว กัมพูชา และ เมียนมา จำนวนมาก ที่ถือหนังสือคนประจำเรือ กรณีพิเศษ (Seabook เล่มเหลือง) ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานและจะหมดอายุในวันที่ 30 มี.ค. 2563 ก็จะไม่สามารถต่ออายุได้ ทำให้กลุ่มแรงงานประมง 3 สัญชาติ จะต้องถูกดำเนินคดีและส่งตัวกลับประเทศต้นทาง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งนี้ ร่างประกาศ 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. … มีรายละเอียดดังนี้คือ ปรับปรุงหลักกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการขอรับหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่มีและไม่มีใบอนุญาตทำงาน และ ขยายอายุหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่หมดอายุในวันที่ 30 มี.ค. 2563

2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือ สำหรับคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ตามอายุหนังสือคนประจำเรือ

พร้อมกันนี้ ครม. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้กรมประมงจัดทำทะเบียนประวัติและออกหนังสือคนประจำเรือ 2. ให้กรมการปกครองจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) และบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 3. ให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพของคนต่างด้าว 4. ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทำสัญญาจ้างและตรวจสอบสัญญาจ้างของคนต่างด้าว 5. ให้กรมการจัดหางานจัดเก็บอัตลักษณ์ (Iris scan) ของคนต่างด้าว และ 6. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าวใน 3 ประเทศนั้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม. ไฟเขียวยืดอายุคนเรือ ลาว-กัมพูชา-เมียนมา ทำงานต่อได้อีก 1 ปี แก้ขาดแรงงานประมง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง