สศก. อาหารเพียงพอบริโภคในประเทศ - ส่วนทุเรียนเริ่มส่งออกไปจีนแล้ว

2 เม.ย. 2563 - 19:50 น.

สศก. อาหารเพียงพอบริโภคในประเทศ – ส่วนทุเรียนเริ่มส่งออกไปจีนแล้ว – ชี้ม.ค.-ก.พ. ส่งออกสินค้าเกษตรทะลัก 1.7 แสนล้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

อาหารมีเพียงพอแน่ – นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประชาชนชาวไทยมีความกังวลและความเชื่อมั่นในการมีอาหารและสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการอุปโภคบริโภคในประเทศ สศก. ได้ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตรแบบรายจังหวัด โดยลงลึกถึงระดับตำบลในสินค้าพืช และระดับอำเภอในสินค้าปศุสัตว์และประมง


จากการติดตามสถานการณ์ของ สศก. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าเกษตรและอาหารยังมีเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน และยังสามารถรักษาระดับการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยหากมองถึงสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญไทย เช่น ทุเรียน และมังคุด ซึ่งผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ ยังคงสามารถส่งขายไปตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนที่กำลังทยอยเปิดด่านชายแดนหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย และประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ การส่งออกข้าว และอาหารสำเร็จรูป ยังมีความต้องการซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้มูลค่าการค้าส่งออกสินค้าเกษตร 2 เดือนของไทยไปตลาดโลกในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. 2563 รวมมูลค่า 179,011 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ข้าว น้ำตาล อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และผลไม้ โดยตลาดสำคัญยังคงเป็นอาเซียน 46,638 ล้านบาท รองลงมา คือ ตลาดจีน 29,055 ล้านบาท ญี่ปุ่น และสหรัฐ ตามลำดับ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สศก. อาหารเพียงพอบริโภคในประเทศ - ส่วนทุเรียนเริ่มส่งออกไปจีนแล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง