สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เตือนสายการบิน เสี่ยงไฟไหม้ห้องโดยสาร เตรียมออกประกาศแจ้งเตือนสายการบิน เรื่องการขนส่งสินค้าในห้องโดยสาร ย้ำต้องปฏิบัติตามไกด์ไลน์อย่างเข้มงวด

กพท. เตือนสายการบิน – รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กพท. เตรียมออกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสาร เพื่อให้สายการบินที่จดทะเบียนในไทยนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ขยายไปทั่วโลก ทำให้สายการบินต่างชาติรวมทั้งไทยประกาศหยุดทำการบินขนคนโดยสาร โดยมีการปรับปรุงห้องโดยสารของเครื่องบินเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าแทน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ซึ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยสายการบินสามารถทำได้ไม่ผิดกฎความปลอดภัยทางการบิน แต่ยอมรับมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมากขึ้น

โดยล่าสุด สำนักบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (เอฟเอเอ) ได้ออกมาแจ้งเตือนสายการบินทั่วโลกที่มีปรับเปลี่ยนห้องโดยสารของเครื่องบินเพื่อขนส่งสินค้าว่าอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดไฟไหม้ภายในห้องโดยสารได้ง่าย เนื่องจากภายในห้องโดยสารเครื่องบินไม่มีระบบตรวจจับอัคคีภัย เพราะปกติ ลูกเรือที่ประจำบนเที่ยวบินจะทำหน้าที่ในการตรวจตราระบบอัคคีภัยเอง ดังนั้น เอฟเอเอจึงออกคำเตือนความปลอดภัยไปยังสายการบินที่มีการปรับเปลี่ยนห้องโดยสารว่าจะต้องมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปประจำ ณ ห้องโดยสารด้วยทุกครั้งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ภายในห้องโดยสารซึ่งเป็นภัยร้ายแรง

นอกจากนี้ ยังแจ้งเตือน ให้สายการบินมีการคำนวณน้ำหนักบรรทุกของสินค้า และความแข็งแรงของพื้นห้องโดยสาร หรือเบาะนั่งที่จะนำมาใช้รองรับสินค้าให้มีความสอดคล้องสมดุลกัน เนื่องจากวัสดุพื้นห้องโดยสารผลิตมาเพื่อรับน้ำหนักคนโดยสารไม่ใช้สินค้า หากมีการบรรทุกน้ำหนักเกินอาจทำให้พื้นห้องโดยสารได้รับความเสียหายและเกิดอันตรายต่อความปลอดภัยในการบินได้ ที่สำคัญสายการบินจะต้องควบคุมชนิดของสินค้าที่บรรทุกภายในห้องโดยสารจะต้องไม่ใช่สินค้าที่เป็นสินค้าอันตรายต่อการทำการบิน เช่น แบตเตอร์รี่ขนาดใหญ่ หรือ แอลกอฮอล์ขนาดความเข้มข้นที่มากกว่า 70% ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟ ไม่สามารถนำมาบรรทุกภายในห้องโดยสารได้ รวมไปถึงสินค้าอันตรายอื่นๆ

“ภายในสัปดาห์นี้ กพท. จะออกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสาร เพื่อให้สายการบินในไทยใช้เป็นไกด์ไลน์ในการปกฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการทำการบิน ซึ่งประกาศของไทยจะคล้ายคลึงกับข้อกำหนดของ เอฟเอเอ รวมทั้งจะส่งหนังสือแจ้งเตือนความปลอดภัยเรื่องนี้ไปยังทุกสายการบินให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดด้วย”

รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันมีหลายสายการบินที่ยื่นเรื่องมายัง กพท. เพื่อขอ ปรับเปลี่ยนห้องโดยสารของเครื่องบินเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า เพื่อหาช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับสายการบินหลังจากที่ต้องหยุดให้บริการขายตั๋วโดยสารจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน