กระทรวงเกษตรฯ เคาะปีนี้ทำนาปีเฉียด 60 ล้านไร่ 24 ล้านตัน

21 พ.ค. 2563 - 15:51 น.

กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563/64 หรือทำนาปี พื้นที่ปลูก 59.884 ล้านไร่ จำนวน 24 ล้านตัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทำนาปีเฉียด 60 ล้านไร่ – นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ว่า จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563 จากร่างแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 (พ.ย. 2563-เม.ย. 2564) ที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำ 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 59% ของปริมาณน้ำต้นทุน


ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (นาปี) พื้นที่ปลูก 59.884 ล้านไร่ แบ่งเป็น 1. ข้าวหอมมะลิ 27.500 ล้านไร่ ปริมาณ 9.161 ล้านตันข้าวเปลือก 2. ข้าวหอมไทย (ข้าวปทุมธานี 1) 2.084 ล้านไร่ ปริมาณ 1.396 ล้านตันข้าวเปลือก 3. ข้าวเจ้า 13.488 ล้านไร่ ปริมาณ 8.192 ล้านตันข้าวเปลือก 4. ข้าวเหนียว 16.253 ล้านไร่ ปริมาณ 5.770 ล้านตันข้าวเปลือก และ 5. ข้าวตลาดเฉพาะ 5.59 แสนไร่ ปริมาณ 2.19 แสนตันข้าวเปลือก ซึ่งจะทำให้มีข้าวเปลือกทุกชนิดพันธุ์รวมประมาณ 24.657 ล้านตัน โดยเมื่อเป็นข้าวสารแล้วจะได้ประมาณ 16.03 ล้านตัน

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำข้อมูลการขึ้นทะเบียนปี 2562/63 รอบที่ 1 รายกลุ่มสินค้าข้าว 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. ข้าวหอมมะลิ 2. ข้าวหอมไทย 3. ข้าวเจ้า (ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม และข้าวเจ้าพื้นแข็ง) 4. ข้าวเหนียว และ 5. ข้าวตลาดเฉพาะ แยกเป็นรายภาค รายชนิดข้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 2563) รวมทั้งสิ้น 4,494,397 ครัวเรือน พื้นที่ 61,207,114 ไร่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กระทรวงเกษตรฯ เคาะปีนี้ทำนาปีเฉียด 60 ล้านไร่ 24 ล้านตัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง