นายเสรี ไทยจงรักษ์ รองอธิบดี เปิดเผยว่า การจัดขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในครั้งนี้ กรมศุลกากรได้มอบหมายให้ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการขายทอดตลาดตามสภาพที่เป็นอยู่ และเป็นการประมูลด้วยวาจา โดยเปิดให้ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลสามารถเข้าชมสภาพภายนอกรถยนต์ของกลางฯ ได้ในวันที่ 26-28 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ลานจอดรถหน้าส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มาประมูลครั้งนี้มี 315 คัน มีราคาการเปิดประมูลสูงสุด ได้แก่ ลำดับที่ 153 ยี่ห้อ FERRARI รุ่น CALIFORNIA T ปี 2015 เปิดประมูลด้วยราคา 20.62 ล้านบาท และ ลำดับที่ 170 ยี่ห้อ ASTON MARTIN รุ่น DB9 SPIDER ปี 2013 เปิดประมูลด้วยราคา 20.08 ล้านบาท รถจักยานยนต์ที่มีราคา การเปิดประมูลสูงที่สุด ได้แก่ ลำดับที่ 164 ยี่ห้อ HARLEY DAVIDSON รุ่น ELECTRA GLIDE ปี 2013 เปิดประมูลด้วยราคา 6.2 แสนบาท โดยกรมศุลกากรคาดว่าจะได้เงินจากการประมูลไม่ต่ำกว่า 550 ล้านบาท

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางที่ประมูลได้ สามารถออกใบรับรองการนำเข้า (แบบ 32) และนำไปจดทะเบียนได้ เมื่อมีการปรับปรุงสภาพตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เป็นรถที่มีสมองกลครบถ้วน และจะต้องไม่มีสภาพเป็นรถยนต์จดประกอบ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวกรมศุลกากรได้ประสานแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกรมการขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลรถยนต์ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันเป็นแคชเชียร์เช็คของธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งจ่าย กรมศุลกากร ได้ที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนส่วนของกลาง กรมศุลกากร ในวันที่ 27-28 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. และในวันที่ 29 มิ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประมูล

ทั้งนี้ การวางเงินค้ำประกันการประมูลจะมีอัตราที่แตกต่างกันโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เปิดราคาประมูลต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท จะต้องวางเงินประกันคันละ 1 แสนบาท ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เปิดประมูลตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องวางเงินประกันคันละ 2 แสนบาท ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมการประมูลและเสนอราคาโดยการยกป้ายเสนอราคาแต่ละครั้งจะต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมศุลกากร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน