น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ปรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้แก่ 1. เด็กแรกเกิด-6 ปีจากครอบครัวยากจน 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยสูงอายุ 3. ผู้พิการที่รับเบี้ยผู้พิการ

โดยผู้สูงอายุและผู้พิการ ต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากการจ่าย 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน มาเป็นการจ่าย 1 ครั้ง จำนวน 3,000 บาท ในเดือนก.ค.นี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน