ดันโปรเจ็กต์ Agri biz Idol เฟ้นหาสุดยอด ปั้นนักธุรกิจเกษตร

1 ก.ค. 2563 - 20:20 น.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เร่งยกระดับ โครงการพัฒนา Smart Farmerผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตร ยกระดับให้เป็น Smart Production มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องมีเกษตรกรต้นแบบที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรในลักษณะผู้ประกอบการ และต้องปรับวิธีทำการเกษตรจากรูปแบบเดิมจากปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้แรงงาน ลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการปัจจัยการผลิตและกิจการที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รวมถึงเพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการรับรอง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องเป็นผู้นำด้านเกษตรที่เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ เพื่อเป็นกำลังของภาคเกษตรในอนาคต

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนา Smart Farmerผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ หรือ Agri BIZ Idol Development Project รับสมัครจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีแผนธุรกิจ และอยากที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรจากทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือ จำนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร ออกเป็น 8 กลุ่มผู้ประกอบการเกษตร ได้แก่ เกษตรวิถีอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า เกษตรท่องเที่ยว เกษตรไฮเทค เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปลงใหญ่ และบริการเกษตร เข้าอบรมจากทีมวิทยากรชั้นนำ Coach Agri – biz เช่น คุณกุลพล คุปรัตน, ์ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ เป็นต้น และ มีเมนเทอร์พี่เลี้ยงมากประสบการณ์ แต่ละด้าน เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเกษตร คอยสนับสนุนให้กับทีมเกษตรกร Agri Biz Idol เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ เน้นแผนธุรกิจเกษตรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรของตัวเองที่มีอยู่ หรือต่อยอดการบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้


นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ Agri biz Idol จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร และก้าวสู่การเป็น นักธุรกิจเกษตร มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรเพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ดันโปรเจ็กต์ Agri biz Idol เฟ้นหาสุดยอด ปั้นนักธุรกิจเกษตร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง