บริษัท ท่าอากาศยานไทยไฟเขียวสายการบินแอร์เอเชียขยายฐานมาสุวรรณภูมิ เล็งเปิดบินทั้งในและตปท. ให้บริการปลายปีนี้

ทอท.ไฟเขียวแอร์เอเชีย – นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ขออนุญาตขยายฐานปฏิบัติการให้บริการไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นอกเหนือจากท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) โดยในระยะแรกให้บริการในเส้นทางการบินภายในประเทศ 24 เที่ยวบินต่อวัน มุ่งเน้นไปที่เมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น

และภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง จะเปิดให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินระหว่างประเทศต่อไป เช่น จีน พม่า อินโดนีเซีย กัมพูชา เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในปี 2563 ขณะนี้แผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ในวันที่ 29 ก.ค. 2563 เพื่อทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในการขยายฐานปฏิบัติการของสายการบินไทยแอร์เอเชียไปที่ทสภ. ดังกล่าว ทอท. มีความมุ่งมั่นในการให้บริการผู้โดยสาร โดยอยู่บนพื้นฐานของการให้บริการทุกสายการบินอย่างเท่าเทียมกันและมีความเสมอภาค สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการขยายฐานปฏิบัติการของผู้ประกอบการสายการบินจะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาเส้นทางการบินระหว่างภายในประเทศและระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอุตสาหกรรมการบินถือเป็นกลไกสำคัญนำไปสู่การกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติให้ไปสู่ความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไป โดย ทอท. มีความพร้อมรองรับผู้โดยสาร ผู้ประกอบการสายการบิน ขยายฐานการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง เล็งให้บริการปลายปีนี้ ต่อยอดกระตุ้นการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน