Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 9 ส.ค. 2563

‘ธรรมนัส’ รับแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร 4 ภาค สั่งตั้ง 6 อนุกรรมฯ วางแนวทางสางหนี้ ฟื้นฟูอาชีพ จัดหาที่ดิน

31 ก.ค. 2563 - 16:30 น.

‘ธรรมนัส’ รับแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร 4 ภาค สั่งตั้ง 6 อนุกรรมฯ วางแนวทางสางหนี้ ฟื้นฟูอาชีพ จัดหาที่ดิน

‘ธรรมนัส’รับแก้หนี้เกษตรกร - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่สภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ชุมนุมเรียกร้องให้แก้ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาการฟื้นฟูอาชีพ ปัญหาด้านป่าไม้ ปัญหาด้านแหล่งน้ำ นั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือในที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค เตรียมตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 6 คณะ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ตั้งรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ขับเคลื่อนการประชุมให้เห็นเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.นี้เป็นต้นไป

ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุม เสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค

กลุ่มเกษตรกรสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) นั้นได้เดินทางมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ปี 2550 โดยให้เหตุผลว่า กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรของกลุ่มได้ จึงขอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว รวมทั้งนายอำนวย ปะติเส ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขณะนั้น ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุน 800 ล้านบาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก 1,000 ราย

นอกจากนี้ ให้ประกาศรับสมัตรเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้ง 4 ภาค ขึ้น และเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาเกษตรกรรวม 2,022 คน เนื่องจากได้รับความเดือร้อนและได้เรียกร้องให้รัฐบาลทุกรัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพตั้งปี 2545 เป็นต้นมา

โดยรัฐบาลมอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นผู้จัดซื้อที่ดินและดำเนินการจัดที่ดินให้แก่สมาชิกเกษตรกรทั้ง 4 ภาค งบดำเนินการ 1.7 พันล้านบาท ผ่านกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยการจัดทำสัญญาเช่าซื้อกับเกษตรกรที่ได้การจัดที่ดินทำกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญา 25 ปี ปลอดดอกเบี้ย ในระยะเวลา 5 ปีแรก เริ่มชำระหนี้ปีที่ 6-25 ในอัตราดอกเบี้ย 1%

ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดซื้อ และจัดสรรที่ดินไปแล้ว 1,025 ราย รวม 1.5 หมื่นไร่ ใน 18 จังหวัด วงเงิน 778 ล้านบาท ที่เหลือยังไม่ได้รับการจัดที่ดิน 864 รายเนื่องจากคุณสมบัติ บางรายสละสิทธิ์เนื่องจากมีที่ดินแปลงอื่น หรือเสียชีวิต

สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนั้น เดิมมีผู้ร้องเรียน 1,612 ราย และมีผู้ร้องเรียนใหม่ 2,022 ราย วงเงิน 1,443 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่งการตรวจสอบรายชื่อความซ้ำซ้อน ในขณะที่การแก้ปัญหาการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพนั้น ให้ดำเนินการร่วมกันในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรายกลุ่ม และกัน วงเงิน 2,500 ล้านบาท ไว้เพื่อไถ่ถอนหนี้สิน หรือซื้อที่ดินคืนแก่สมาชิก ซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดสรรแก่สมาชิก รวมทั้งฟื้นฟูอาชีพ ระบบกลุ่มในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดได้หยุดชะงักลง เนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาล

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘ธรรมนัส’ รับแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร 4 ภาค สั่งตั้ง 6 อนุกรรมฯ วางแนวทางสางหนี้ ฟื้นฟูอาชีพ จัดหาที่ดิน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง