ธ.ก.ส.ชวนซื้อสลากออมทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์จ่ายดอกเบี้ยสูง ลุ้นรางวัล 10 ล้านบาท เริ่มขาย 20 ส.ค.นี้ วงเงิน 1 แสนล้านบาท

ธ.ก.ส.ชวนซื้อสลาก – นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” จำนวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อระดมเงินฝากจากประชาชนทั่วไปสำหรับนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ให้สามารถฝากเงินกับธ.ก.ส. ได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ยปลอดภาษีและยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมากมาย โดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

สำหรับ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 มีอายุรับฝาก 3 ปี กรณีฝากผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.30 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อปี ส่วนลูกค้าฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็นหน่วยละ 0.60 บาท หรือ คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี หากมีการไถ่ถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย

“เป็นครั้งแรกที่ ธ.ก.ส.ให้อัตราดอกเบี้ยผ่านการซื้อในช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile สูงกว่าหน้าเคาน์เตอร์ปกติ เพราะต้องการสนับสนุนให้ผู้ฝากทำธุรกรรมผ่านออนไลน์มากขึ้น โดยคาดว่ารอบนี้จะมีสัดส่วนซื้อสลากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ประมาณ 20% หรือประมาณ 20,000 ล้านบาท จากที่ผ่านมามีสัดส่วนที่ 8.4%”นางณิชา กล่าว

นางณิชา กล่าวว่า สลากดังกล่าวยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 ม.ค. ของทุกปี รวม 36 ครั้ง ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลมูลค่า 10,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท

รางวัลที่ 4 มี 2,000 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท รางวัลที่ 5 มี 10,000 รางวัลๆ ละ 500 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 100,000 รางวัลๆ 75 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,000,000 รางวัลๆ ละ 30 บาท รวมรางวัลทั้งสิ้น 2,113,400 รางวัล เป็นเงิน 91,580,000 บาทต่อเดือน โดยจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ก.ย. 2563

นางณิชา กล่าวว่า การซื้อสลากในวงเงิน 100,000 บาท ผู้ฝากจะถูกรางวัลแน่นอนทุกงวด ในส่วนของรางวัลเลขท้าย 3 ตัว คิดเป็นเงินรางวัลที่ได้รับขั้นต่ำรวม 36 เดือน ที่ 2,160 บาท สำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน