ครม.ไฟเขียวใช้เงินกู้ 1.3 หมื่นล้าน หนุนเกษตรแปลงใหญ่-ให้ขรก.หยุดเพิ่ม 2 วันไม่ถือเป็นวันลาไปเที่ยว

15 ก.ย. 2563 - 18:12 น.

ครม.ไฟเขียวใช้เงินกู้ 1.3 หมื่นล้าน หนุนเกษตรแปลงใหญ่-ให้ข้าราชการหยุดเพิ่ม 2 วันไม่ถือเป็นวันลา เมื่อลงทะเบียนใช้สิทธิใน “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ครม.ไฟเขียวขรก.หยุดเที่ยว – นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบและอนุมัติตามการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) มีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรอบวงเงินรวม 13,904.50 ล้านบาท มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นการผลิตให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร สนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ จัดหาปัจจัยการผลิต ส่งเสริมคุณภาพและการตลาด วัสดุอุปกรณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกแปลงใหญ่ 5,250 แปลง เกษตรกร 262,500 ราย พื้นที่ 5,003,250 ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะเพิ่มรายได้และลดต้นทุน คิดเป็นมูลค่าเพิ่มจำนวน 11,137.88 ล้านบาท จากการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มาใช้


2. อนุมัติ ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเดือนก.ค. 2563 เป็นเดือนก.ย. 2563 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อให้สามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ครบตามกลุ่มเป้าหมาย กรณีที่ยังจ่ายเงินไม่สำเร็จ พม. จะประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อแก้ปัญหาเลขบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ ด้วยการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ตามหมายเลขบัตรประชาชนแทน ต่อไป

3. อนุมัติ ปรับปรุง “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” โดยให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มเติมได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อลงทะเบียนใช้สิทธิใน “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพิ่มความถี่การพักค้าง และกระตุ้นการใช้จ่ายจากกลุ่มที่มีศักยภาพ ดึงกลุ่มผู้มีกำลังซื้อให้ออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนก.ค.-ต.ค. 2563

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.ไฟเขียวใช้เงินกู้ 1.3 หมื่นล้าน หนุนเกษตรแปลงใหญ่-ให้ขรก.หยุดเพิ่ม 2 วันไม่ถือเป็นวันลาไปเที่ยว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง