น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจำนวน 11.67 ล้านราย ผ่าน ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ และมีกำหนดเริ่มใช้งานจริงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560 นี้ เป็นต้นไป ทำให้ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับสิทธิประโยชน์ใน 2 ส่วนหลัก คือ 1. ด้านค่าใช้จ่ายการเดินทางที่ลดลงในการโดยสารผ่านพาหนะสาธารณะต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด และ 2. ด้านการดำรงชีพด้วยการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมในราคาถูก ผ่าน ‘ร้านธงฟ้าประชารัฐ’ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์

สำหรับสิทธิประโยชน์ด้านการดำรงชีพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ลงพื้นที่เชิญชวนร้านค้าโชห่วยเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และกรม ยังเปิดรับสมัครร้านค้าโชห่วยที่สนใจเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ ชั้น 4 และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง 6 เขตทั่วกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ ศรีนครินทร์ และ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)

และสมัครผ่านโทรศัพท์ได้ที่ สายด่วน 1570 และโทรศัพท์หมายเลข 0-2547-5951 – 54, 0-2547-5986 รวมถึงสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/Wtft6r ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จะทำให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์มากขึ้น สำหรับร้านค้าโชห่วยในส่วนภูมิภาคสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ‘ร้านธงฟ้าประชารัฐ’ นอกจากจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความสะดวกแล้ว ร้านค้าก็สามารถกระตุ้นยอดขาย และยังมีโอกาสได้ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงเพื่อจัดจำหน่ายในร้านได้ในต้นทุนที่ต่ำลงด้วย ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ร้านค้าในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยร้านค้าจะได้รับการโอนเงินจากรัฐบาลภายใน 3 วันนับจากการเกิดรายการ ช่วยให้การซื้อขายคล่องตัว และยังนำเทคโนโลยีเข้าสู่ร้านค้าในชุมชนช่วยลดความเสี่ยงในการเก็บเงินสดไว้ในร้านค้าอีกด้วย สำหรับผู้มีรายได้น้อยจะช่วยค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแต่ละเดือนรัฐบาลจะเติมเครดิตในบัตรฯ

สำหรับช่วยค่าครองชีพทุกเดือน ในส่วนของการซื้อสินค้าผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิฯ ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี รัฐบาลจะเติมเครดิตให้เดือนละ 200 บาท และผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี รัฐบาลจะเติมเครดิตให้เดือนละ 300 บาท เพื่อนำมาใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใน ‘ร้านธงฟ้าประชารัฐ’ นั่นเอง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน