ทอท. ทรุดทั้งปี 2563 ผู้โดยสารเดินทางผ่าน 6 ท่าอากาศยานหายไป 69 ล้านคน ลดลง 48% ส่วนเที่ยวบินลดลง 3.8 แสนเที่ยว หลังพิษโควิดกระหน่ำ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยถึงปริมาณการจราจรทางอากาศของปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่งในสังกัด ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ทำให้ปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกและเข้ามายังไทยปรับลดลง ส่งผลกระทบทำให้ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน 6 สนามบินของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563 น้อยลงตามไปด้วย

โดยมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 72.6 ล้านคน ลดลง 48.8% หรือลดลงกว่า 69.2 ล้านคน เมื่อเทียบกับทั้งปีงบประมาณ 2562 ที่มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 141.8 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 37.4 ล้านคน ลดลง 55.4% และผู้โดยสารภายในประเทศ 35.1 ล้านคน ลดลง 39.2%

ขณะที่มีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 515,185 เที่ยวบิน ลดลง 42.5% หรือลดลงจำนวน 380,912 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 244,511 เที่ยวบิน ลดลง 50.3% และเที่ยวบินภายในประเทศ 270,674 เที่ยวบิน ลดลง 33%

รายงานข่าวจาก ทอท.แจ้งว่า ทสภ.มีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด คือ 30.7 ล้านคน ลดลง 52.4% หรือลดลง 34 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 23.5 ล้านคน ลดลง 55.3% และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.2 ล้านคน ลดลง 39.7% ขณะที่มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 210,596 เที่ยวบิน ลดลง 44.4% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 153,666 เที่ยวบิน ลดลง 47.4 %และเที่ยวบินภายในประเทศ 56,930 เที่ยวบิน ลดลง 34.3%

รองลงมา คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีผู้โดยสาร 22.2 ล้านคน ลดลง 45.7% หรือลดลง 18.7 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 7.3 ล้านคน ลดลง 57.7% และผู้โดยสารภายในประเทศ 14.9 ล้านคน ลดลง 37.5% ขณะที่มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 166,184 เที่ยวบิน ลดลง 39.2% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 48,013 เที่ยวบิน ลดลง 54.7% และเที่ยวบินภายในประเทศ 118,171 เที่ยวบิน ลดลง 29.4%

สำหรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานภูมิภาคอีก 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีผู้โดยสารใช้บริการ 6.2 ล้านคน ลดลง 44.6% และมีเที่ยวบิน 47,298 เที่ยวบิน ลดลง 41.2% ,ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีผู้โดยสาร 2.4 ล้านคน ลดลง 38.4% และมีเที่ยวบิน 18,250 เที่ยวบิน ลดลง 32.5 %

ท่าอากาศยานเชียงราย มีผู้โดยสาร 1.7 ล้านคน ลดลง 39.1% และมีเที่ยวบิน 13,201 เที่ยวบิน ลดลง 35.6% และท่าอากาศยานภูเก็ต มีผู้โดยสาร 9 ล้านคน ลดลง 49% และมีเที่ยวบิน 59,656 เที่ยวบิน ลดลง 48.3%

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน