ชาวนาวอนรัฐช่วยด้วย! หอมมะลิเหลือโลละ 8-10 บาท ด้านพาณิชย์ลำพูนเปิดตลาดนัดช่วยหลังราคาร่วง

5 พ.ย. 2563 - 15:31 น.

ชาวนาร้องรัฐช่วยแก้ข้าวหอมตกต่ำเหลือโล 8-10 บาท ด้านพาณิชย์ลำพูน เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกช่วยชาวนาหลังราคาข้าวร่วง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ชาวนาวอนรัฐช่วยหอมมะลิวูบ – นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัม (ก.ก.) ละ 8-10 บาท หรือตันละประมาณ 10,000 บาท ในขณะนี้ ว่า ได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกของสมาคมแล้วเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งราคาข้าวหอมมะลิที่ตกต่ำลงนั้นมีสาเหตุมาจากหลังปัจจัย เช่น การส่งออกที่ลดลงเนื่องจากทั่วโลกประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้นำเข้าชะลอหรืองดนำเข้าข้าวจากไทย บวกกับราคาข้าวไทยก็สูงกว่าข้าวจากประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่าค่าเงินของประเทศคู่แข่งอื่นๆ อีกทั้งในช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิก็ทยอยออกมาสู่ตลาด ทำให้ผลผลิตออกมามาก จึงทำให้ราคาในประเทศตกต่ำลงไปอีก

อย่างไรก็ตาม การที่ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้ข้าวกว่า 5 หมื่นล้านบาท ก็ช่วยลดความกดดันลงได้บ้าง แบ่งเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนต.ค. 2563-พ.ค. 2564 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคู่ขนานควบคู่กับโครงการประกันรายได้อื่นๆ ซึ่งก็ทำให้ลดความกดดันลงไปอีก

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ประสานกับหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าว เป็นต้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่สมาคมฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ด้านนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย. 2563 ณ ท่าข้าวสิริวัฒนาการเกษตร (เจ๊แดง) ที่อยู่ 290 หมู่ 1 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยตลาดนัดข้าวเปลือกเปิดดำเนินการ ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. ของทุกวัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของ จ.ลำพูน ให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น และได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิต ทั้งในด้านราคาที่จะได้รับตามคุณภาพ และการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้องเที่ยงตรง

“การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจ.ลำพูน มีช่องทางการจำหน่ายข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้น จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผลผลิตมาจำหน่ายภายในงาน ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถแจ้งสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-561489, 053-562267”นางนิยดา กล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ยังได้ประชุมคณะทำงานเพื่อการดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก (นาปี) ปีการผลิต 2563/64 จ.ลำพูน โดยได้พิจารณารายละเอียดสถานการณ์ราคาและการตลาดข้าวเปลือกในพื้นที่ จ.ลำพูน ขั้นตอนวิธีการซื้อขายภายในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 จ.ลำพูน และพิจารณากำหนดราคาที่จะใช้ในการรับซื้อข้าวเปลือกภายในงานตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 1 โดยผลการหารือได้กำหนดราคากลางรับซื้อข้าวเปลือก พันธุ์สันป่าตอง 1 ราคา 8,000 บาท/ตัน ณ ความชื้น 25-30% ราคารับซื้อในการจัดกิจกรรมจะได้เพิ่มขึ้นจากราคาจำหน่ายปกติ 100 บาท/ตัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ ชาวนาวอนรัฐช่วยด้วย! หอมมะลิเหลือโลละ 8-10 บาท ด้านพาณิชย์ลำพูนเปิดตลาดนัดช่วยหลังราคาร่วง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง