Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มี.ค. 2564

ครม.อนุมัติ งบเงินกู้ 1.77 พันล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก-ภาคเกษตร

1 ธ.ค. 2563 - 19:47 น.

ครม.อนุมัติ งบเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 1,777 ล้านบาท เพื่อรองรับแรงงานภาคเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 2 โครงการ เพื่อรองรับแรงงานภาคเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รวมวงเงิน 1,777 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ 1,601 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

โดยเพิ่มเติมชุดเครื่องชั่งบรรจุพร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ 20 ชุด และระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร 18 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชั่งบรรจุ จัดเรียงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (โรงงาน A2) และการเพิ่มศักยภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ทดแทนของเดิมของโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (โรงงาน A1) จำนวน 5 ศูนย์ และก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โรงงานใหม่รวม 5 ศูนย์ ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2519 ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันอนุมัติ โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม งบประมาณ 176 ล้านบาท โดยมีกิจกรรม เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนโดยใช้ทุนชุมชน สำหรับประชาชนทั่วไป (CCPOT ระดับโท) 5,000 รายการ สำหรับตลาดระดับพรีเมียม (CCPOT ระดับเอก) 76 รายการ ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและลงพื้นที่เก็บข้อมูลปฐมภูมิชุมชนวัฒนธรรม 30 ชุมชน

เพื่อพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรม เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปะมรดกวัฒนธรรม (ICHAMP) คัดเลือกคุณค่าวัฒนธรรมจาก 30 ชุมชน ชุมชนมรดกวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับเพชร รวม 10 รายการ และระดับทอง 240 รายการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมรดกทางวัฒนธรรมโดยกิจกรรมประกวด 30 ชุมชนมรดกวัฒนธรรมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับเพชร รวม 10 รายการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมรดกวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษสู่ ICHAMP ระดับทอง รวม 240 รายการ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.อนุมัติ งบเงินกู้ 1.77 พันล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก-ภาคเกษตร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง