ผู้ประกอบการเฮ! ใช้อัตราภาษี-โควตาใหม่ ส่งออกไปยูเคได้แล้ว ข้าว-ไก่-เป็ด-มัน-ปลา-กุ้งแช่ รับอานิสงส์

15 ม.ค. 2564 - 15:19 น.

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) เปิดเผยว่า สหราชอาณาจักร (ยูเค) ได้ประกาศใช้ตารางอัตราภาษีศุลกากรใหม่ สำหรับเก็บกับสินค้าที่ส่งออกจากประเทศที่ยูเคยังไม่มีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ด้วย ซึ่งยกเลิกภาษีศุลกากรที่เก็บกับสินค้านำเข้ากว่า 48% ของรายการสินค้าทั้งหมดทันที โดยสามารถตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากร ได้ที่ https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รวมทั้งได้ออกกฎระเบียบ (Regulation No. 2020/1432) เพื่อบริหารจัดการสินค้าที่มีโควตาภาษี และปริมาณโควตาของสินค้าดังกล่าว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564

นางอรมน กล่าวว่า สำหรับปริมาณโควตาสินค้าที่ยูเคจัดให้กับไทย เช่น ข้าวขาว ข้าวหัก ไก่ เป็ด มันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลัง ปลาแปรรูป และกุ้งแช่แข็ง เป็นต้น โดยสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ปลาแปรรูป และกุ้งแช่แข็ง มีรอบโควตาตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ขณะที่สินค้าไก่และเป็ด มีรอบโควตาตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 มิ.ย. สำหรับสินค้าข้าวขาวและข้าวหักของไทย ผู้นำเข้าของยูเคจะต้องใช้หนังสือรับรองการส่งออก (export certificate) จากกรมการค้าต่างประเทศ ประกอบกับหนังสืออนุญาตนำเข้าของยูเค เพื่อได้ขอใช้สิทธินำเข้าภายใต้โควตา

สำหรับเดือนม.ค.-พ.ย. 2563 การค้าไทยและยูเคมีมูลค่า 4,471.70 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยูเคมูลค่า 2,828.50 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากยูเคมูลค่า 1,643.20 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ไก่แปรรูป รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และเครื่องจักรไฟฟ้า เป็นต้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ผู้ประกอบการเฮ! ใช้อัตราภาษี-โควตาใหม่ ส่งออกไปยูเคได้แล้ว ข้าว-ไก่-เป็ด-มัน-ปลา-กุ้งแช่ รับอานิสงส์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง