กอนช. แจงขุดเจาะบ่อบาดาล งบกลางฯ ปี’63 รุดหน้ากว่า 50% แล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนเม.ย.นี้

15 ม.ค. 2564 - 16:13 น.

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กล่าวว่า ขณะนี้ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมรวม 23,286 แห่งทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝนแล้ง
มีการดำเนินการของหน่วยงานด้านน้ำในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดหาแหล่งน้ำผิวดิน การวางท่อน้ำดิบ สถานีสูบน้ำ และที่สำคัญคือ การขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ จำนวน 3,063 โครงการ ดำเนินการโดย 7 หน่วยงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กรมการข้าว กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา วงเงิน 3,070.68 ล้านบาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ล่าสุดผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทั่วประเทศจำนวน 1,533 โครงการ แบ่งการดำเนินงานรายภาคได้ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการแล้วเสร็จ 550 โครงการ ภาคเหนือ แล้วเสร็จ 337 โครงการ ภาคกลาง แล้วเสร็จ 548 โครงการ ภาคตะวันออก แล้วเสร็จ 58 โครงการ และ ภาคใต้ แล้วเสร็จ 40 โครงการ อย่างไรก็ตาม ยังคงเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 1,530 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันทุกหน่วยงานกำลังอยู่ในระหว่างเร่งดำเนินการ และจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนเม.ย. 2564 นี้ คิดเป็นปริมาณน้ำบาดาลที่จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับประชาชนได้ถึง 462,432 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

“พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม กอนช. เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา ท่านมีความเป็นห่วงในสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563/64 ที่กำลังจะมาถึง และได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการใน 9 มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563/64 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563 และยังกำชับให้ทุกหน่วยงานที่ยังมีการดำเนินการคงค้างตามโครงการในงบกลางปี 2563 เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงฤดูแล้งปีนี้ด้วย”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กอนช. แจงขุดเจาะบ่อบาดาล งบกลางฯ ปี’63 รุดหน้ากว่า 50% แล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนเม.ย.นี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง