นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนม.ค. 2564 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 7,283 ราย เพิ่มขึ้น 4.91% ถือเป็นการฟื้นตัวของการตั้งธุรกิจใหม่และทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี นับจากเดือนม.ค. 2562 ที่มีการจัดตั้งใหม่ 7,311 ราย เพราะคนมั่นใจเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว จึงมีการลงทุนทำธุรกิจเพิ่มขึ้น มีทุนจดทะเบียน 30,930.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.26% โดยธุรกิจตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ส่วนธุรกิจเลิกกิจการ มีจำนวน 1,105 ราย ลดลง 21% มีทุนจดทะเบียนที่ลดลง 7,910.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102% โดยธุรกิจที่เลิก 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ซึ่งเป็นไปตามปกติของการทำธุรกิจที่เมื่อมีการตั้งใหม่มาก ก็เลิกกิจการมาก

สำหรับแนวโน้มการจดทะเบียนตั้งใหม่ คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการเริ่มต้นฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น ทำให้คนมีความมั่นใจในการลงทุนทำธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ร้านอาหาร และธุรกิจที่เป็นเทรนด์สมัยใหม่ อย่างดิจิตอล เช่น ธุรกิจแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชัน การขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยไตรมาสแรกน่าจะมีการจัดตั้งใหม่ 19,000-20,000 ราย และทั้งปี 2564 คาดว่าจะมีประมาณ 64,000-66,000 ราย

ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2564) จำนวน 775,253 ราย มูลค่าทุน 19.22 ล้านล้านบาท แยกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 188,595 ราย คิดเป็น 24.33% บริษัทจำกัด จำนวน 585,374 ราย คิดเป็น 75.51% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,284 ราย คิดเป็น 0.17% ตามลำดับ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน