3 สายการบินจ๊าก ยกเลิก 16 ไฟลต์ ช่วง 5 ทุ่ม-ตี 4 ลดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 เผยกระทบ 5 สนามบินหลัก เวียตเจ็ท เจ็บหนักสุด

วันที่ 20 เม.ย.64 รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ กพท. แจ้งถึงผลกระทบการทำการบินของสายการบิน หลังจากที่ กพท. ขอความออกประกาศร่วมมือให้สายการบินงดการทำการบินเส้นทางภายในประเทศ ช่วงระหว่างเวลา 5 ทุ่ม-ตี 4 ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.64

เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า มีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบต้องประกาศยกเลิกการทำการบินในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 16 เที่ยวบิน ใน 5 สนามบินสำคัญ ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต หาดใหญ่ และเชียงใหม่

ทั้งนี้เที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินขาเข้า สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ ได้รับผลกระทบทำให้สายการบินต้องประกาศยกเลิกการทำการบิน(ไป-กลับ) จำนวน 8 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ท จำนวน 4 เที่ยวบิน คือ เส้นทาง สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ และเส้นทาง สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต และ เที่ยวบินของ สายการบินแอร์เอเชีย จำนวน 4 เที่ยวบิน คือ เส้นทาง สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ และสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต

ส่วนสนามบินดอนเมือง กระทบจำนวน 4 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินของสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ จำนวน 2 เที่ยวบิน เส้นทาง ดอนเมือง-หาดใหญ่ และสายการบินแอร์เอเชีย จำนวน 2 เที่ยวบิน เส้นทาง ดอนเมือง-ภูเก็ต , สนามบินหาดใหญ่ กระทบ จำนวน 2 เที่ยวบิน ของสายการบินไทยเวียตเจ็ท เส้นทาง สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ และสนามบินเชียงใหม่ กระทบจำนวน 2 เที่ยวบิน ของสายการบินไทยเวียตเจ็ท เส้นทาง สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่

“ขณะนี้มี 3 สายการบิน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการงดบินช่วง 5 ทุ่ม-ตี 4 โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะต้องยกเลิกไป 8 เที่ยวบิน รองลงมาคือ แอร์เอเชีย ได้รับผลกระทบ 6 เที่ยวบิน และไทยไลอ้อนแอร์ 2 เที่ยวบิน

โดยขณะนี้ไม่มีสายการบินใดที่ให้บริการในเวลาที่รัฐจำกัดการทำการบินแล้ว สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกไฟล์ต ให้รอการติดต่อ หรือ sms จากสายการบิน เพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางต่อไป”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน