ค้าชายแดนไตรมาสแรกสดใส โต 19.31% - ทะยอยเปิดด่านเพิ่ม เมียนมายอดตกเล็กน้อยชี้ไม่เกี่ยวการเมือง

3 พ.ค. 2564 - 15:36 น.

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.) สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยเติบโตต่อเนื่อง มีมูลค่า 383,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.31% ซึ่งแบ่งเป็นการส่งออก 225,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.50% และการนำเข้า 157,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.65% โดยไทยยังคงได้ดุลการค้าต่อเนื่องที่ 68,385 ล้านบาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สำหรับ การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า 222,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.57% แบ่งเป็นการส่งออก 136,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.07% และนำเข้า 86,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.83% เมื่อพิจารณาในรายประเทศ พบว่า มาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 145,869 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.74% รองลงมา คือ สปป.ลาว มีมูลค่าการค้า 144,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.00% กัมพูชามีมูลค่าการค้า 47,554 ล้านบาท ลดลง 3.76% และเมียนมา มีมูลค่าการค้า 45,739 ล้านบาท ลดลง 7.07%

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตลาดมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และรถยนต์และส่วนประกอบ ตลาด สปป.ลาว ได้แก่ ทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป น้ำมันดีเซล และรถยนต์นั่ง ตลาดกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ตลาดเมียนมา ได้แก่ น้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องเทศและสมุนไพร สินค้านำเข้าสำคัญจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและวัตถุดิบต่างๆ อาทิ ผัก ธัญพืช สัตว์น้ำ เทปแม่เหล็ก ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เชื้อเพลิง (ไฟฟ้า) และอะลูมิเนียม เป็นต้น

ในขณะที่ การค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปตลาดจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ มีมูลค่า 160,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.06% แบ่งเป็นการส่งออก 89,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.08% และนำเข้า 71,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.03% โดยจีนเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 67,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.14% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มีมูลค่าการค้า 26,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.95% เวียดนาม มีมูลค่าการค้ารวม 16,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.39% และประเทศอื่นๆ (อาทิ สหรัฐ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) มีมูลค่าการค้า 51,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.71%

สินค้าส่งออกสำคัญไปจีน ได้แก่ ยางพารา ผลไม้สด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แห้ง และผลิตภัณฑ์ยาง ไปสิงคโปร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า ไปเวียดนาม ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด


สินค้านำเข้าสำคัญจากจีน สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นสินค้าเกษตรและวัตถุดิบขั้นกลางต่างๆ อาทิ พืชและผลิตภัณฑ์ สินค้าชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า สารหอมระเหย และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

“การค้าชายแดนผ่านแดนเดือนมี.ค. 2564 ขยายตัวต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสำคัญเป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปมาเลเซียเป็นหลักเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวมีความต้องการนำเข้ายางพาราจากไทยเพื่อนำไปผลิตถุงมือยาง ล้อรถยนต์เพื่อส่งออกไปตลาดจีน ญี่ปุ่น ส่วนการส่งออกไปเมียนมาลดลงเล็กน้อยแต่ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองเพราะยังมีการซื้อขายกันตามปกติ”นายกีรติ กล่าว

นายกีรติ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การเปิดทำการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้า ณ วันที่ 1 เม.ย. 2564 ไทยเปิดทำการจุดผ่านแดนฯ ทั้งสิ้น 46 แห่ง เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนก.พ. 2564 จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วยด้านชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด 1 แห่ง คือ 1. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง

และ 2. ด้านชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง คือ (1) จุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น (2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเสาหิน (3) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ (4) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้ง และ (5) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านน้ำเพียงดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านแก่ผู้ประกอบการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ค้าชายแดนไตรมาสแรกสดใส โต 19.31% - ทะยอยเปิดด่านเพิ่ม เมียนมายอดตกเล็กน้อยชี้ไม่เกี่ยวการเมือง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง