กรมการค้าต่างประเทศชี้ผลไม้ไทยฮอตต่อเนื่อง ทุเรียน-ลำไย-มะพร้าว ส่งออกพุ่งกระฉูด – จีนลูกค้ารายใหญ่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ผลไม้ไทยฮอตต่อเนื่อง – นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลไม้ไทยเป็นที่นิยมของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศจีน จากสถิติการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-เม.ย.) กรมออกหนังสือรับรองฯ Form E ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) จำนวน 80,368 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 232,018 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E สำหรับการส่งออกสินค้าผลไม้ จำนวน 30,431 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 46,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มูลค่า 42,887 ล้านบาท โดยผลไม้ที่มีการส่งออกสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. ทุเรียนสด 46.02% ลำไย 27.09% และ 3. มะพร้าว 16.38%

ทั้งนี้ ผลไม้ที่ส่งออกส่วนใหญ่นั้น มาจากสวนผลไม้หรือโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งจากกรมวิชาการเกษตร (กวก.) และสำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) ทำให้ลูกค้าต่างประเทศมั่นใจว่า ผลไม้จากไทยมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) และการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (DOA) จากภาครัฐ

นอกจากนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-เม.ย.) สถิติการค้าผ่านแดนไทย-จีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่ารวม 102,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 มูลค่า 66,303 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 51,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.53% และมูลค่าการนำเข้า 50,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.68% โดยไทยยังคงได้ดุลทางการค้าต่อเนื่องที่ 1,316 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ของผู้ประกอบการในช่วงฤดูกาลผลไม้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

โดยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป กรมจะให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form E ด้วยระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) เฉพาะการส่งออกไปปลายทางประเทศจีน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อส่งตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจ และตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ Registration Database ของกรม (http://reg-users.dft.go.th) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน