บอร์ด ทอท.ตั้ง "กิตติพงศ์" นั่ง ผอ.สุวรรณภูมิ  เด้งบิ๊กดอนเมืองเข้ากรุ  ลุยปรับทัพครั้งใหญ่รวม 18 ตำแหน่ง

22 ก.ย. 2564 - 13:55 น.

บอร์ด ทอท. ไฟเขียว “กิตติพงศ์” นั่ง ผอ.สุวรรณภูมิ เด้ง บิ๊กดอนเมืองเข้ากรุ ลุยปรับทัพครั้งใหญ่ 18 ตำแหน่ง มีผล 1ต.ค. นี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.แจ้งว่า วันนี้(22ก.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. มีมติ โยกย้ายและแต่งตั้งให้พนักงาน ดำรงตำแหน่ง จำนวน 18 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1.นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) อีกตำแหน่งหนึ่ง 2. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายปฏิบัติการ 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แทนนายสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ที่เกษียณอายุ 3. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง แทนร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ที่ถูกปรับออก 4. นายมนต์ชัย ตะโหนด รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง สายบำรุงรักษาไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

5.นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายบำรุงรักษา ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 6. ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ไปดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา 11 ทอท. 7. นางอรอุมา อดุลยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน 8. นางสาวพัชรวลัย ตันประวัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน 2 9. นางอัญชลี ประมวลเจริญกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน 1 10. นายสมภพ ภาคสวรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน

11.นายกฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 1 12. นายอัษฎางค์ ขำคมกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 13. นายณัฐวุฒิ รัตนสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคารท่าอากาศยานดอนเมือง ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายบำรุงรักษา 14. นายเดชฤทธิ์ ขุนน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง สายบำรุงรักษา

15. นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่สายสนับสนุนธุรกิจ 16. น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 17. นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ สายสนับสนุนธุรกิจ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. และ18. นางสาวปวีณา จริยฐติพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ไปดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บอร์ด ทอท.ตั้ง "กิตติพงศ์" นั่ง ผอ.สุวรรณภูมิ  เด้งบิ๊กดอนเมืองเข้ากรุ  ลุยปรับทัพครั้งใหญ่รวม 18 ตำแหน่ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง