นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้กฎหมายพิเศษ (มาตรา 44) เพื่อมอบอำนาจให้กรมสามารถออกใบอนุญาตเดินรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) ชั่วคราวเป็นเวลา 2 ปีในช่วงเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ เนื่องจากกฎหมายหลักกำหนดให้ใบอนุญาตเดินรถมีอายุ 7 ปี โดยก่อนหน้านี้กรม เสนอเรื่องขอใช้อำนาจพิเศษให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว แต่กระทรวงคมนาคมขอให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวทางการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน ซึ่งขณะนี้จัดทำเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้เสนอเรื่องให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา เนื่องจากต้องการให้รถเมล์ใหม่ 2 เส้นทางเปิดให้บริการในเดือนม.ค. ก่อน ได้แก่ สาย R26E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) และสาย Y70E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน) เพราะรถเมล์ทั้ง 2 สายอยู่ในแผนปฏิรูป

“กรมเตรียมเสนอข้อมูลให้กระทรวงพิจารณาอีกรอบ เพื่อให้เสนอเรื่องต่อไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาใช้กฎหมายพิเศษตามขั้นตอน โดยในแผนปฏิรูปจะเพิ่มเส้นทางรถเมล์ 202 สาย เป็น 269 เส้นทาง แต่ต้องรอให้กรม มีอำนาจการในการออกใบอนุญาตชั่วคราวก่อนจึงดำเนินการจัดสรรได้ โดยขณะนี้กรมได้เตรียมตั้งกองบริหารรถโดยสารและมีปรึกษาเพื่อพิจารณาจัดสรรเส้นทางต่างๆ แล้ว”

อย่างไรก็ตาม กรมมีนโยบายว่า จะออกใบอนุญาตเดินรถชั่วคราวให้รถร่วมบริการ ขสมก. ตามอายุใบอนุญาตเดิมที่เหลืออยู่ แต่สูงสุดไม่เกิน 2 ปี เช่น ผู้ที่มีใบอนุญาตเหลือ 1 ปี ก็จะได้รับใบอนุญาตชั่วคราว 1 ปี แต่ถ้าใบอนุญาตมีอายุเหลือ 3 ปี หรือ 5 ปีก็จะได้รับ 2 ปี เป็นต้น โดยการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์จำเป็นต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อถ่ายโอนภารกิจจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มาให้กรมการขนส่งฯ อย่างสมบูรณ์ และไม่ทำให้ผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อน

สำหรับกรณีที่รถร่วมบริการฯ ขอใบอนุญาตเดินรถระยะเวลา 7 ปีในเส้นทางเดิม โดยไม่ต้องการใบอนุญาตชั่วคราว 2 ปีในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้น นายสนิทยืนยันว่ากรมการขนส่งฯ ต้องออกใบอนุญาตชั่วคราวระยะ 2 ปีให้เอกชนทุกราย เพราะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ถ้าหากเส้นทางใดไม่มีปัญหา เช่น มีมาตรฐานตัวรถและบริการที่ดี ก็จะให้ใบอนุญาตถาวรอายุ 7 ปี แต่ถ้าเส้นทางใดมีปัญหา ก็จะเปิดกว้างให้เอกชนยื่นข้อเสนอเพื่อขอใบอนุญาต ด้านผู้ประกอบการรถร่วมฯ ที่มีอายุใบอนุญาตเหลือสูงสุดประมาณ 5 ปี ก็จะชดเชยด้วยการให้เดินรถในเส้นทางที่เหมาะสมในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน