ทางหลวง อัพเกรดถนนลงใต้ ขยายสายตะกั่วป่า 4 เลน ได้ใช้ เม.ย. 65

5 พ.ย. 2564 - 15:55 น.

ทางหลวง พัฒนาโครงข่ายทางหลวงสาย อ.ตะกั่วป่า-อ.ตะกั่วทุ่ง ขยายถนน 4 เลน หนุนท่องเที่ยวอันดามัน คาดเปิดใช้ช่วงเดือนเมษายน ปี 2565

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้เร่งรัดให้ ทล. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงสาย อ.ตะกั่วป่า-อ.ตะกั่วทุ่ง (บ.โคกกลอย) เป็นทางหลวงมาตรฐานขนาด 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทางรวมระยะทางทั้งสิ้น 77.67 กิโลเมตร

เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ โดยที่ผ่านมา ทล. ได้ขยายเส้นทางแล้วเสร็จรวมระยะทาง 43.90 กิโลเมตร และเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปแล้ว ส่วนที่เหลือ 33.76 กิโลเมตร นั้นคือช่วงตอน บ.เขาหลัก-บ.ลำแก่น ระยะทาง 6 กิโลเมตร ระหว่าง กม.797+000-803+000

ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน

ทั้งนี้หากรายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว คาดว่าจะเสนอของบประมาณก่อสร้างในปี 2567 และตอน บ.บางสัก-บ.เขาหลัก ระยะทาง 20.36 กิโลเมตร และ ตอน อ.ตะกั่วป่า-บ.บางสัก ระยะทาง 7.40 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมระยะทาง 27.76 กิโลเมตร

ทล.ได้เร่งดำเนินโครงการขยายเส้นทางดังกล่าวทั้ง 2 ตอนให้แล้วเสร็จ โดยขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4-6 ช่องจราจร ไปกลับ มีเกาะกลางแบบยกพร้อมไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร และ Bike lane กว้าง 2.30 เมตร สำหรับรถจยย. และรถจักรยาน เพื่อแบ่งทิศทางการจราจรให้ปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว

รวมทั้งยังมีงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 6 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพาน 1 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 15 แห่ง โดยงบประมาณ 1,035 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 75% คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประมาณเดือนเมษายน 2565

โครงการดังกล่าวหากแล้วเสร็จจะเติมเต็มโครงข่ายระบบคมนาคมให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ยกระดับความปลอดภัยทางถนน และลดระยะเวลาในการเดินทาง เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายหลักที่สำคัญในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายหลักเพื่อช่วยกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ทางหลวง อัพเกรดถนนลงใต้ ขยายสายตะกั่วป่า 4 เลน ได้ใช้ เม.ย. 65
ข่าวที่เกี่ยวข้อง