ครม.อนุมัติ ป้ายทะเบียนพิเศษใช้เลขได้มากกว่า 1 หลัก - เลือกใช้เป็นชื่อบุคคลได้ ขนส่งเล็งเปิดประมูลไตรมาส 1 ปีหน้า

23 พ.ย. 2564 - 21:23 น.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสี ของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่คมนาคมเสนอแก้ไขสาระสำคัญการกำหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7คน ให้มีตัวอักษรประจำหมวดมากกว่า 2 ตัวอักษร หรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ได้ตามรูปแบบทะเบียนพิเศษที่ประชาชนสามารถกำหนดอักษารและเลขเองได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ให้สามารถมีการใช้ตัวเลขในแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษได้มากกว่า 1 หลัก (เลขเดี่ยวระหว่าง 1 ถึง 9) รวมทั้งให้สามารถใช้ได้ กับเลขหมายที่ประกาศให้เป็นเลขประมูลของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 301 เลขหมายได้ด้วย

“เดิมครม. อนุมัติให้ป้ายทะเบียนพิเศษสามารถเลือก ตัวเลขได้ แต่เป็นตัวเลขหลักเดียว หรือเลขเดี่ยว ระหว่าง เลข 0-9 แต่ กรม ขอแก้ไขใหม่ ให้สามารถเลือกใช้เลขมากกว่า 1 หลักได้ คือ 2 หลัก 3 หลัก หรือ 4 หลักได้ แต่ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับตัวอักษรที่เลือกด้วย เพราะป้ายทะเบียนมีพื้นที่จำกัด”

นายจิรุตม์ กล่าวว่า หลังจากครม. อนุมัติร่างแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กรม จะต้องส่งเรื่องกลับไปให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้ง หากผ่านความเห็นชอบ จะต้องออกระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดประมูลป้ายทะเบียนพิเศษ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้า และจะสามารถเปิดประมูลป้ายทะเบียนพิเศษได้ในช่วงปลายไตรมาส แรกของปี 2565

สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เป็นชื่อบุคคล หรือ เฉพาะได้ ซึ่งกรม จะนำออกประมูล เพื่อนำเงินเข้าสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน ใช้สำหรับแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน โดยไม่ใช้เงินงบประมาณทางราชการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.อนุมัติ ป้ายทะเบียนพิเศษใช้เลขได้มากกว่า 1 หลัก - เลือกใช้เป็นชื่อบุคคลได้ ขนส่งเล็งเปิดประมูลไตรมาส 1 ปีหน้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง