นายกสมาคมผู้ค้าไข่ไก่ ชี้ชาวบ้านต้องกินไข่ไก่แพงไปถึงตรุษจีน เหตุปรับขึ้น 3 บาท มีผลวันที่ 10 ม.ค.นั้นชนเพดานที่กรมการค้าภายในกำหนดแล้ว เพราะราคาอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง

วันที่ 9 ม.ค.2565 นายสุธาศิน อมฤก นายกสมาคมผู้ค้าไข่ไก่ เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ปรับขึ้นราคาไข่ไก่ 3.00 บาทหรือปรับขึ้น 20 สตางค์ต่อฟองคิดเป็น 6 บาทต่อแผง มีผลวันที่ 10 ม.ค.นั้นถือเป็นราคาที่ชนเพดานที่กรมการค้าภายในกำหนดแล้ว สาเหตุที่ราคาปรับขึ้นจากปลายทางนั้นเพราะราคาอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรแบกรับภาระต้นทุนไว้ตลอด แม้ว่าราคาไข่จะปรับขึ้นก็ไม่ได้ทำให้กำไรมากขึ้นตาม

“ในฐานะผู้ค้าจากสถานการณ์ไข่ไก่ในขณะนี้ไข่เบอร์ 0,1 มีปริมาณที่เยอะมากแทบล้นตลาดเพราะเป็นเบอร์ที่ราคาแพง เป็นที่นิยมใช้ของกลุ่มแม่บ้านครัวเรือน แต่เบอร์ที่ค่อนข้างขาดแคลนคือไข่ขนาดเล็กลงมาโดยเฉพาะเบอร์ 2,3 ที่แม่ค้าตามสั่งนิยมใช้ เบอร์ 4 กลุ่มโรงเรียนนิยมใช้ อีกทั้งเบอร์ 3,4 ทางต่างจังหวัดนิยมบริโภคทำให้ขณะนี้ไม่มีของเข้ามาส่ง อย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์ปริมาณอย่างใกล้ชิดจนถึงช่วงตรุษจีน ราคาอาจจะยังอยู่ที่ 3 บาท แต่หากเกษตรกรไม่ยอมปลดแม่ไก่ยืนกรงราคาไข่ก็จะตกลงมาเพราะผลผลิตจะออกมาจนล้นตลาด”

นายก

นายกสมาคมผู้ค้าไข่ไก่ ระบุด้วยว่า ขอฝากถึงสมาชิก การซื้อขายไข่จากฟาร์มต้องมีหลักฐานการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรมีชื่อ หรือตราประทับชื่อฟาร์มที่เป็นทางการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ กรณีที่อาจมีการร้องเรียนว่าแผงไข่ หรือล้งขายไข่เกินราคากำหนด เนื่องจากหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบคือกรมการค้าภายใน(คน.) จะต้องตรวจสอบหลักฐานการซื้อขาย ตรวจสอบต้นทุนเพื่อดูว่าผู้ค้าบวกกำไรเกินควรหรือไม่ หากไม่มีหลักฐานก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้

นายสุธาศิน กล่าวอีกว่า ช่วงที่ราคาไข่อยู่ในช่วงขาขึ้นตนขอฝากกำชับถึงสมาชิกผู้ค้าไข่ว่า ไม่ควรเอาเปรียบผู้บริโภค ด้วยการขายไข่น้ำหนักไม่ตรงเบอร์ คือ ซื้อไข่ไก่เบอร์ 0 แต่มีเบอร์ 1 และ เบอร์ 2 ปนมาในแผงเดียวกัน บางหรือ ไข่ค่อมเบอร์, ไข่ไม่ตรงเบอร์, ยำไข่, เล่นน้ำหนักไข่, โกงเบอร์ไข่ เป็นต้น ปัญหานี้ถูกร้องเรียนมาตลอดสาเหตุเกิดขึ้นทั้งจากฟาร์ม ล้ง และผู้ค้า เรื่องนี้เป็นที่จับตามองของส่วนราชการ ตนมองว่าสมาชิกของสมาคมควรตรวจสอบกันเองและตักเตือนกันได้ ก่อนเรื่องจะถึงหน่วยงานราชการ เช่น กรมการค้าภายใน หรือกรมปศุสัตว์เพราะผู้ทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ไข่

” เรื่องน้ำหนักไข่แต่ละเบอร์ มีปัจจัยประกอบอื่นที่เป็นตัวแปร เช่น เครื่องคัดไข่ อุณภูมิ เวลาที่จัดเก็บหลังการคัดเรียบร้อยแล้ว ที่มีผลต่อน้ำหนักไข่ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าไข่ ผู้เลี้ยงที่ทำไข่เบอร์ รวมถึงภาคบริษัทต่างๆ ทุกๆบริษัท ช่วยปรับปรุงแก้ไข ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดเอาไว้ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ประเภทไข่ไก่ หากฝ่าฝืน หรือจงใจทำให้น้ำหนักไข่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย “

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน