ทางหลวง อัพเกรดเป็น 8 เลน ถนน อ.บ้านฉาง-ระยอง แก้ไขจราจรหนึบ หนุนการท่องเที่ยว รองรับขนส่งพื้นที่ EEC เปิดใช้ เม.ย.ปี 2566

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนงานการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง พร้อมให้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง โดยให้ขยายเป็น 8 ช่องจราจร ว่า เป็นการแก้ไขการจราจรสายหลัก รองรับโครงข่ายคมนาคมขนส่งในอนาคต พัฒนาการเดินทางพื้นที่ EEC ตามนโยบายรัฐบาล

โดยสำนักสำรวจและออกแบบเตรียมทำการปรับปรุงบริเวณทางแยก 3 แห่ง ประกอบไปด้วย 1) แยกหนองแฟบและแยก ปตท. ช่วง กม.205+307 และ กม.205+640 2) ทางแยกมาบตาพุด ช่วง กม.208+850 และ 3) แยกขนส่ง ช่วง กม.213+500

ขณะนี้สำนักสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างสายทางและทางแยกดังกล่าวโดยก่อสร้างเป็นทางชั้นพิเศษขนาด 8 ช่องจราจรไป-กลับ ผิวทางคอนกรีตแบ่งทิศทางการจราจรด้วยกำแพงคอนกรีต (Barrier Median) ขนาดช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ภายในเขตทาง 40 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 40% คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย. ปี 2566

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรสายหลักเชื่อมสู่นิคมอุตสาหกรรม และเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมขนส่งในอนาคต ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการลงทุนที่สำคัญและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยกระดับถนนปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางให้กับประชาชน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน