นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช. ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายบ้านเนิน-บ้านย่านม่วง ตำบลบ้านเนิน, เสือหึง อำเภอเชียรใหญ่, หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 6.725 กิโลเมตร เสร็จเรียบร้อยและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรแล้ว โดยใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 59 ล้านบาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นในการเดินทาง ขนส่งพืชผลทางการเกษตร และส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่าง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวกันอันตราย ช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ สามารถเดินทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ข้าว ปาล์ม ฯลฯ ระหว่างตำบล อำเภอ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย และช่วยร่นระยะทาง ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดระหว่างตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ ไปยังตำบลเสือหึง อำเภอหัวไทร ด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน