นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อผู้เอาประกันภัย จึงขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็น 90 วัน สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ครบกำหนดชำระเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2565 โดยผู้เอาประกันภัยยังสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องสินไหม ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ กรณีที่ผู้เอาประกันต้องการใช้สิทธิสินไหมสุขภาพ ผู้เอาประกันต้องชำระเบี้ยประกันภัยคงค้างเข้ามาเพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์

2. ยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์ ในระยะเวลา 6 เดือน กรณีกรมธรรม์ที่ขาดอายุ เปลี่ยนเป็น กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือขยายเวลาอัตโนมัติ หรือสิ้นผลบังคับจากกรณีที่มีการนำมูลค่าเงินเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ สำหรับกรมธรรม์เปลี่ยนสถานะในระหว่างวันที่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2565 และต่ออายุได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย.- 27 ธ.ค. 2565 ทั้งนี้ ไม่ได้รับยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินสดตามกรมธรรม์

3. ยกเว้นดอกเบี้ยช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ครบกําหนดชําระเบี้ยจนสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันตามประกาศ 90 วัน สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ครบกำหนดชำระเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2565 กรณีการนํามูลค่าเงินสดมาชําระเบี้ยประกันแทนโดยอัตโนมัติ (APL) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

“FWD ประกันชีวิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ลูกค้าได้บรรเทาผล กระทบจากโควิด-19 โดยเราสนับสนุนให้ทุกคนได้ Celebrate living ทุกวัน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวล เพราะมี FWD ประกันชีวิตช่วยดูแล และเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง เพื่อให้ลูกค้าก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน” นายเดวิด กล่าว

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน