‘นกแอร์’ แจงแล้วเหตุเลิกบินเบตง น้ำมันแพง-ผู้โดยสารน้อย กลัวถูกเจ้าหนี้ฟ้อง ยังอยู่ในแผนฟื้นฟูทำธุรกิจขาดทุนไม่ได้ เตรียมประชุมหาทางออก 21 มี.ค.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.65 รายงานข่าวจากสายการบินนกแอร์แจ้งว่า สาเหตุที่ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปยังสนามบินเบตงนั้น เนื่องจากปัจจุบันสายการบินอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ หากมีการดำเนินธุรกิจที่ทำให้สายการบินขาดทุนชัดเจน อาจจะมีความเสี่ยงทำให้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องได้

รวมทั้งอาจจะกระทบต่อแผนการฟื้นฟูกิจการของสายการบิน อาจไม่ผ่านการพิจารณาด้วย จึงจำเป็นต้องหยุดดำเนินธุรกิจในส่วนที่ทำให้ขาดทุน

นอกจากนี้ ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการและจองตั๋วล่วงหน้าเข้ามายังมีจำนวนน้อยมาก ทำให้ไม่คุ้มค่าในการทำการบิน โดยวันที่เปิดทำการบินวันแรก 14 มี.ค.ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดบินนั้นมีผู้โดยสารเพียง 10 ราย ส่วนเที่ยวบินวันที่ 16 มี.ค. มีผู้โดยสารจองตั๋วเพียง 11 ที่นั่ง ส่วน วันที่ 18 มี.ค.จองล่วงหน้าเพียง 4 ที่นั่ง ซึ่งถือว่าน้อยมาก

ด้าน ฝ่ายประชาสัมพันธ์สายการบินนกแอร์ ระบุว่า ขอขอบคุณภาครัฐที่ให้เกียรติและมอบความไว้วางใจให้นกแอร์ทำการบินเที่ยวบิน ปฐมฤกษ์ บินตรงจากท่าอากาศยานดอนเมืองสู่ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 14 มี.ค. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ตามโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ตามที่ทราบกันดีว่าอำเภอเบตง เป็นจุดหมายใหม่ของนกแอร์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ ทางการตลาด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสิ่งจำเป็น และด้วยระยะเวลาในการทำตลาดที่มีน้อย ทำให้จำนวนผู้โดยสารไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับต้นทุนการปฏิบัติการบินที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการบินต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านผลการดำเนินงานให้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งต้นทุน คงที่และต้นทุนผันแปรต่างๆ ทำให้สายการบินนกแอร์ตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินปกติระหว่างท่าอากาศยาน ดอนเมือง-ท่าอากาศยานเบตง ในวันที่ 16 และ 18 มี.ค.2565

โดยสายการบินจะรับผิดชอบในการดูแล ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทุกประการ ทั้งการคืนเงินค่าบัตรโดยสารและค่าชดเชยจากการยกเลิกเที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม สายการบินนกแอร์ได้มีการนัดหมายอย่างเร่งด่วนกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและตัวแทนจำหน่าย บัตรโดยสารในพื้นที่ โดยจะจัดการประชุมในวันที่ 21 มี.ค.65 เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับการ สนับสนุน และความร่วมมือด้านต่างๆ

รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ สายการบินนกแอร์จะจัดเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 18 มี.ค.65 โดยนำคณะสื่อมวลชนและ ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเดินทางไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเบตง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางนี้ ออกไปในวงกว้าง

“สายการบินนกแอร์ ในฐานะสายการบินของคนไทย ขอยืนยันความพร้อมในการให้บริการสู่ท่าอากาศยาน เบตง โดยจะมีการประกาศตารางบินอย่างเป็นทางการให้ทราบอีกครั้ง สุดท้ายนี้ สายการบินนกแอร์ กราบขออภัยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว รวมถึงภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม และภาคเอกชน สำหรับข่าวสารต่างๆที่ก่อให้เกิดความสับสนมา ณ โอกาสนี้ด้วย”

ภาพจากเฟซบุ๊ก ที่นี่ ท่าอากาศยานเบตง Betong Airport by นายรันเวย์

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน