องค์กรผู้บริโภค บุกพลังงาน ร้อง ‘สุพัฒนพงษ์’ แก้ค่าไฟฟ้าแพง หนุนใช้โซลาร์เซลล์ อัดรัฐบริหารผิดพลาด เอื้อประโยชน์กลุ่มทุน

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2565 ที่กระทรวงพลังงาน นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการองค์กรของผู้บริโภค พร้อมเครือข่ายฯ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมี นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน รับมอบหนังสือแทน

นายอิฐบูรณ์ กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน พ.ค. – ส.ค. 2565 ที่อัตรา 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟโดยรวมประมาณ 4 บาทต่อหน่วย และคาดว่าจะมีการทยอยปรับขึ้นค่า FT ต่อไปอีกในอนาคตนั้น

ขณะที่ปัญหาค่าไฟฟ้าแพงมาจากหลายปัจจัยที่ไม่ใช่เพียงความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนเท่านั้น แต่เป็นเพราะการบริหารงานผิดพลาดของรัฐบาล เนื่องจากวางแผนการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานเกินความจำเป็น และเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเกินสมควร

“รัฐยังไม่ตระหนักถึงปัญหาปริมาณไฟฟ้าสำรองที่ล้นเกินอย่างจริงจัง แทนที่รัฐจะหยุด หรือลดการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระต่อประชาชนอีก แต่รัฐยังจะเดินหน้ารับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าในประเทศลาวเข้ามา”

“จากปัญหาดังกล่าว สภาองค์กรของผู้บริโภคจึงมีข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยให้สนับสนุนประชาชนผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ตามโครงการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนให้เพิ่มขึ้น เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน”

นายอิฐบูรณ์ กล่าวต่อว่า จากเดิมกำหนดราคารับซื้อไว้ที่ 2.20 บาท/หน่วย ให้เปลี่ยนเป็นระบบเน็ตมิเตอริ่ง หรือระบบการคิดค่าไฟฟ้าแบบหักลบกลบหน่วย เพื่อไม่ให้การไฟฟ้าต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือเป็นภาระในการเปลี่ยนหรือเพิ่มมิเตอร์ไฟฟ้า

ทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าของโซลาร์ภาคประชาชน จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 10 ปี เป็น 20-25 ปี หรือตามอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมทั้งให้จัดหาแหล่งทุนกู้ยืมดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อปี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างแท้จริง

ด้าน นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานรับทราบข้อเสนอและจะนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับทราบต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน