นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ร่วมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภายใต้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ โดยโปรโมชั่นพิเศษนี้ ใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของ บขส. ที่มีจุดหมายปลายทางเป็น จ.เชียงใหม่เท่านั้น ซึ่งลูกค้า บขส. จะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ ส่วนลดค่าบัตรเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 20%, ส่วนลดค่าเข้าน้ำพุร้อนสันกำแพง ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50%, ส่วนลดค่าแช่อาบน้ำแร่ หรือส่วนลดค่าบ้านพัก 300 บาท (ใช้สิทธิ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์โปรโมชั่น มีรายละเอียด ดังนี้
1. จุดหมายปลายทางในตั๋วโดยสาร ต้องเป็นจังหวัดเชียงใหม่ และไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางถึง จ.เชียงใหม่
2. 1 บัตร/1 สิทธิ์/วัน
3. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2565
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วโดยสาร บขส. ได้ที่ Application E-Ticket, www.transport.co.th, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, และตัวแทนจำหน่ายตั๋วของบขส. ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2537-8737 ในวันและเวลาราชการ หรือ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน