“ทุเรียน-มะพร้าว” ไทยฉาว เกาหลีใต้ ตรวจเจอสารพิษเกินมาตรฐาน เตือนผู้ส่งออกแก้ปัญหา ป้องกันผลกระทบต่อการส่งออกและการค้าผลไม้ของไทยก่อนตลาดพัง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 17 พ.ค. 2565 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ประกาศว่าได้ตรวจพบสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานในสินค้าทุเรียนและมะพร้าวที่นำเข้าจากประเทศไทย จำนวน 9 ครั้ง และได้ทำหนังสือแจ้งเตือนมายังประเทศไทย

ทั้งนี้ในส่วนของทุเรียน นั้นเกาหลีมีการตรวจพบสาร Azoxystrobin Carbendazim และ Procymidone ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการปราบศัตรูพืชตกค้างในทุเรียน เกินค่ามาตรฐานของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ก.ก.

ส่วนสินค้ามะพร้าว ตรวจพบสาร Carbendazim ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดเชื้อราในพืชตกค้างในมะพร้าว เกินค่ามาตรฐานของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 0.01มิลลิกรัม/ก.ก.

อย่างไรก็ตาม ค่ามาตรฐานของสาธารณรัฐเกาหลีสอดคล้องกับข้อกำหนดของไทย อาเซียน และโคเด็กซ์ ดังนั้นผู้ผลิตและผู้ส่งออกทุเรียนและมะพร้าวไปยังเกาหลีจำเป็นต้องควบคุมและตรวจสอบค่าสารตกค้างให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการส่งออกและการค้าผลไม้ของไทยในภาพรวม

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดเกาหลีในปัจจุบัน ครองส่วนแบ่งตลาดเพียง 0.21% เป็นตลาดส่งออกอันดับ 5 โดยปี 2564 เกาหลีนำเข้ารวม 132 ล้านบาท ขยายตัวมากถึง 73% ขณะที่ช่วง 4 เดือนแรก(ม.ค.-เม.ย.)ปี2565 นำเข้า 30 ล้านบาท ขยายตัว 24.57% และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2564ไทยมีมูลค่าส่งออกทุเรียนรวมทั้งสิ้น 109,205.94 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 66.39 % ตลาดส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จีน 90.04% โดยมี มูลค่าส่งออก 98,332.40 ล้านบาท รองลงมาคือ ฮ่องกง 5.56 % มูลค่า 6,068.36 ไต้หวัน 0.21 % 229.03 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 0.24% มูลค่า 263.05 และเกาหลีใต้ 0.12% มูลค่า 132.01 ส่วนการส่งออกในช่วง4เดือนแรก(ม.ค.-เม.ย.)ปี2565มีมูลค่าการส่งออกรวม 22,407.02 ขยายตัวลดลง 18.54%

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน