ผู้อำนวยการ สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผย โครงการ คนละครึ่งเฟส 5 มีการใช้จ่ายสะพัด 1.2 หมื่นล้านบาท วอนอีก 4.2 ล้านคนช่วยใช้เงิน

วันที่ 9 ก.ย.2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5, โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 8 ก.ย. 2565 เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 31.07 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 14,557.68 ล้านบาท โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 10.99 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 2,186.82 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 716,105 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 142.02 ล้านบาท

คลัง

ขณะที่โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จำนวน 19.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 12,141.73 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 129,537 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 87.11 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 19.37 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 12,228.84 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 6,189.98 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 6,038.86 ล้านบาท

สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 4,421.58 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 2,897.83 ล้านบาท ร้านโอท็อป 642.57 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 4,064.46 ล้านบาท ร้านบริการ 192.63 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 9.77 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 23.57 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนรายเดิมฯ ที่ได้รับสิทธิจำนวน 23.37 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.15 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.80 หมื่นราย

การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 368.98 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 189.61 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 179.37 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.75 หมื่นราย

คลังปลื้ม

“ขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 อีกประมาณ 4.2 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เริ่มใช้จ่ายในโครงการโดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิในโครงการ โดยเมื่อท่านได้เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ท่านจะสามารถใช้จ่ายครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-22.59 น. จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565

และขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการอย่างเคร่งครัด และประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนให้ช่วยดำเนินการใช้สิทธิโดยไม่มีการใช้จ่ายจริงอย่างเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนการกระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการซึ่งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้” นายพรชัย กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน