นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่กรุงเทพมาหนคร (กทม.) จะใช้เงินลงทุน 1,200 ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า สถานีสะพานตากสิน (S6) เพื่อลดปัญหาแออัดการให้บริการ ว่า ตามแผน กทม. จะต้อง ขยายรางรถไฟฟ้าจากรางเดี่ยวเป็นรางคู่ ควบคู่ไปกับการขยายปีกสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกไปฝั่งละ 1.8 เมตร เป็นระยะทาง 230 เมตร เพื่อคงจำนวนช่องจราจรบนสะพานสาทรเท่าเดิม คือ ไป-กลับฝั่งละ 3 ช่อง ไม่ให้เกิดปัญหาการจราจร โดยในส่วนของการขยายสะพาน นั้นอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ดังนั้น กทม.จะต้องส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างทั้งหมดมาให้ ทช.พพิจารณาก่อน ซึ่งกทม.แจ้งว่าขณะนี้แบบก่อสร้าง มีความคืบหน้าประมาณ 40% คาดว่าจะส่งแบบก่อสร้างให้ ทช. พิจารณาความเหมาะสมได้ช่วงต้นเดือนมี.ค. นี้

โดย ทช. จะต้องนำแบบของ กทม. ไปพิจารณาว่ามีรูปแบบการก่อสร้างที่นำเสนอมาเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย มีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ รวมทั้งจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับแผนงานก่อสร้างของกทม. ด้วย โดยกทม. จะต้องวางแผนการก่อสร้างไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณโดยรอบ เบื้องต้น ทช. กำหนดให้ กทม. จะต้องดำเนินการก่อสร้างขยายปีกสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการก่อสร้างขยายรางรถไฟฟ้า ภายหลังทช. พิจารณาแล้วเสร็จจะนัดหารือร่วมกับกทม. อีกครั้ง เพื่อสรุปแบบงานก่อสร้างคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนมี.ค.

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า หลังจากรับแบบก่อสร้างจากกทม. มาแล้ว ทช. จะต้องพิจารณาความเหมะสม และประชุมร่วมกับกทม. เพื่อสรุปแบบอีกครั้ง คาดว่าจะได้ข้อสรุปแบบก่อสร้างทั้งหมดภายในเดือนมี.ค. นี้ ซึ่งตามแผน กทม. ระบุว่าหลังจากทช. เห็นชอบแผนก่อสร้างแล้ว กทม. จะใช้เวลาเปิดประมูลงานก่อสร้างประมาณ 2 เดือน คือระหว่าง เม.ย.-พ.ค. คาดว่าจะได้ตัวและเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนพ.ค. และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งในส่วนของการขยายปีสะพาน และรางรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายใน 30 เดือน และเปิดให้บริการได้ประมาณช่วงปลายปี 2563

นอกจากนี้ ในปี 2562 ทช.จะขอจัดสรรงบวงเงิน 40 ล้านบาท ไปในการปรับปรุงสถานีร่วมซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของ ทช. ด้วย โดยจะทำการยกระดับอาคารให้สูงขึ้นและมีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานราชการเข้ามาให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ใช้พื้นที่เปิดให้บริการต่อทะเบียนและต่อใบขับขี่ ขณะที่กรมเจ้าท่าก็จะดำเนินการของบปี 2562 วงเงิน 8 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงท่าเรือสาทร (ตากสิน) เพิ่มเติมด้วย คาดว่า ทช. และจท. จะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จพร้อมกันในปี 2563

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ก่อนหน้านี้นาอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม หารือร่วมกับกทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดเป้าหมายร่วมกันว่าจะผลักดันให้โครงการปรับปรุงขยายสถานีรถไฟฟ้า สถานีสะพานตากสิน แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ ภายในเดือนธ.ค. 2562 แต่ขณะนี้คาดว่าการเปิดให้บริการอาจจะล่าช้าไป 1 ปี เนื่องจากกทม. ยังออกแบบก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอาจจะทำให้การเปิดให้บริการ ล่าช้าไปเป็นช่วงปลายปี 2563

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน