ธนาคารกรุงไทย เตรียมสำรองเงินสด เพื่อรองรับการใช้จ่ายของลูกค้าและประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2566 – 3 ม.ค. 2567 ทั้งการใช้บริการที่สาขาและเครื่อง ATM จำนวน 38,615 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 6,740 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 31,875 ล้านบาท โดยสำรองสำหรับสาขาและจุดบริการทั่วประเทศ จำนวน 6,445 ล้านบาท และสำรองสำหรับเครื่อง ATM จำนวน 32,170 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดการสัมผัสเงินสด และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลูกค้าและประชาชนสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน Krungthai NEXT และแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เตรียมสำรองเงินสดจำนวน 11,028 ล้านบาท เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2566 – 2 ม.ค. 2567 ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 7,830 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 3,198 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 552 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,608 เครื่องทั่วประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า เป็นจำนวนเงิน 37,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5% เนื่องจากการบริโภคของประชาชนที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและนโยบายของภาครัฐทั้งในเรื่องการอัดฉีดเม็ดเงินให้กับภาคเกษตรกร การส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวภายในประเทศและการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากขึ้น โดยเงินสำรองแบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 17,500 ล้านบาท และในเขตภูมิภาค 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสำรองธนบัตรผ่านตู้เอทีเอ็ม จำนวน 30,600 ล้านบาท และ สาขา จำนวน 6,900 ล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2566 – 1 ม.ค. 2567 รวมทั้งสิ้น 34,300 ล้านบาท

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 7,800 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 3,500 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 4,300 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 813 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 9,100 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 26,500 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 10,300 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 16,200 ล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน