‘ผู้กองปูเค็ม’ อกหัก! อนาคตใหม่ ไม่รับเข้าพรรค ชี้การกระทำเป็นปฏิปักษ์

วันที่ 3 พ.ค. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค อนาคตใหม่ ได้ทำหนังสือ แจ้งคำสั่งปฏิเสธการรับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ถึง นายทรงกลด ชื่นชูผล หรือ ผู้กองปูเค็ม ระบุว่า

ตามที่วันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา นายทรงกลด ได้ยื่นใบสมัครสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ต่อเจ้าหน้าที่พรรคอนาคตใหม่ประจำที่ทำการตัวแทนพรรคประจำจังหวัดพิษณุโลก

นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ได้พิจารณาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกพรรค ตลอดจนการกระทำที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของท่าอันเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคอนาคตใหม่อย่างชัดแจ้ง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ทราบกันโดยทั่วไป ตลอดระยะที่ผ่านแล้ว เห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่ไม่สมควรเป็นสมาชิกภาพพรรคอนาคตใหม่

อาศัยอำนาจตามข้อ 13 วรรคสองแห่งข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ 2561 จึงมีคำสั่งปฏิเสธการรับท่านเป็นสมาชิกพรรค หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อหน้าพรรคอนาคตใหม่ภายใน 15 วัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน