พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ครั้งเสด็จฯทอดพระเนตรภาพยนตร์

21 ต.ค. 2559 - 02:20 น.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นที่ยอมรับในพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี กีฬา ศิลปะ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นอัครศิลปิน
07
พร้อมกันนี้พระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทุ่มเทพระวรกายมุ่งมั่นส่งเสริมในกิจการงานหลากหลายด้าน ทั้งการศึกษา การแพทย์ เทคโนโลยี ฯลฯ ไม่เว้นแม้แต่งานในด้านการบันเทิง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ดังจะเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินอยู่เป็นนิจ ก็คือ การเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์เพื่อการกุศล ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแทบจะทุกครั้งพระองค์เสด็จฯ พร้อมกันกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
06
ภาพยนตร์ที่พระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรนั้น มีทั้งที่เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทย ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับคณะทำงานภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ รวมไปถึงยังความปลาบปลื้มใจมาให้แก่บรรดาประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จและได้เข้าชมภาพยนตร์ร่วมกันกับพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ทางหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เก็บบันทึกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์มากมายนับ 100 เรื่องเอาไว้ เพื่อส่งต่อเป็นความรู้และเป็นประวัติศาสตร์สู่ลูกหลาน
04
ในปีพ.ศ.2497 วันที่ 25 พฤศจิกายน เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่องนางกลางเมือง ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย วันที่ 30 พฤศจิกายน เสด็จฯ ยังโรงภาพยนตร์แกรนด์ (ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง) วันที่ 22 ธันวาคม เสด็จฯ ยังโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง (ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง) วันที่ 30 ธันวาคม เรื่อง สันติ-วีณา รอบปฐมทัศน์ ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์

ในปีพ.ศ.2498 พระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ที่ โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์ และโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย แต่ไม่ปรากฏชื่อเรื่องของภาพยนตร์ที่เสด็จฯ ทอดพระเนตร เช่นเดียวกันกับในปีพ.ศ.2501 ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินยังโรงภาพยนตร์กรุงเกษม และโรงภาพยนตร์แกรนด์ ก็ไม่ได้ปรากฏชื่อภาพยนตร์แต่อย่างใด

จากนั้นในปีพ.ศ.2503 วันที่ 31 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่อง South Pacific ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย วันที่ 4 เมษายน ทอดพระเนตรเรื่อง North West Frontier ที่โรงภาพยนตร์ควีนส์
03
ปีพ.ศ.2504 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์นับ 10 เรื่อง โดยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ รอบปฐมทัศน์เรื่อง Pepe ที่โรงภาพยนตร์ควีนส์ วันที่ 23 มีนาคม เรื่อง Spartacus ที่โรงภาพยนตร์ศาลา เฉลิมไทย วันที่ 29 มีนาคม เรื่อง มือโจร ที่โรงภาพยนตร์ศาลา เฉลิมกรุง วันที่ 12 เมษายน เรื่อง Psycho ที่โรงภาพยนตร์พาราเมาท์

วันที่ 22 มิถุนายน เรื่อง แพรดำ ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 14 กรกฎาคม ภาพยนตร์ บันทึกภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 17 ที่กรุงโรม ที่โรงภาพยนตร์คิงส์ วันที่ 9 สิงหาคม ที่ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง (ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง) วันที่ 22 กันยายน ภาพยนตร์เรื่อง Exodus รอบการกุศล ที่โรงภาพยนตร์คิงส์ วันที่ 29 พฤศจิกายน เรื่อง Seven Brides for Seven Brothers รอบปฐมทัศน์เพื่อการกุศล ที่โรงภาพยนตร์กรุงเกษม วันที่ 22 ธันวาคม เรื่อง เรือนแพ ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย
05
ในปีพ.ศ.2505 วันที่ 3 สิงหาคม เสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์แกรนด์ (ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง)

เมื่อพ.ศ.2506 ในวันที่ 22 มกราคม เสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่อง Something Wild ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เรื่อง สงครามล้างพิภพ ที่โรงภาพยนตร์กรุงเกษม วันที่ 2 มีนาคม เรื่อง เสือเก่า ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 25 มีนาคม เรื่อง The Ugly American ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย วันที่ 30 สิงหาคม เรื่อง บูเช็คเทียน ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมบุรี วันที่ 27 กันยายน เรื่อง The Great Escape ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์
02
วันที่ 28 ตุลาคม เรื่อง Lawrence of Arabia ที่โรงภาพยนตร์ ควีนส์ วันที่ 8 พฤศจิกายน เรื่อง Taj Mahal ที่โรงภาพยนตร์นิวโอเดียน วันที่ 22 พฤศจิกายน เรื่อง ในฝูงหงส์ ที่โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์

ปีพ.ศ.2507 วันที่ 5 มีนาคม เรื่อง Cleopatra ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย วันที่ 10 กรกฎาคม เรื่อง Goldfinger ที่โรงภาพยนตร์เมโทร วันที่ 22 กรกฎาคม เรื่อง How the West Was Won ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย วันที่ 1 สิงหาคม เรื่อง Johnny Cool ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์ วันที่ 5 สิงหาคม เรื่อง The Long Ships ที่โรงภาพยนตร์ควีนส์ วันที่ 22 ตุลาคม เรื่อง It?s a Mad Mad Mad Mad World ที่ โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน เรื่อง ละอองดาว ที่โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์ วันที่ 12 พฤศจิกายน เรื่อง A Child is Waiting ที่โรงภาพยนตร์เมโทร

ปีพ.ศ.2508 เป็นอีกหนึ่งปีที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยวันที่ 12 มีนาคม ทอดพระเนตรเรื่อง นางสาวโพระดก ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 4 พฤษภาคม เรื่อง ธนูทอง ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 10 มิถุนายน เรื่อง My Fair Lady ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย วันที่ 2 กรกฎาคม เรื่อง ลูกนก ที่โรงภาพยนตร์แกรนด์ วันที่ 9 กรกฎาคม เรื่อง FBI 009 ที่โรงภาพยนตร์กรุงเกษม

วันที่ 31 กรกฎาคม เรื่อง รัศมีแข ที่โรงภาพยนตร์ควีนส์ วันที่ 10 สิงหาคม เรื่อง The Secret Invasion ที่โรงภาพยนตร์เมโทร วันที่ 1 กันยายน เรื่อง Operation Crossbow ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย วันที่ 3 กันยายน เรื่อง Tokyo Olympiad ที่โรงภาพยนตร์ควีนส์

วันที่ 21 ตุลาคม เรื่อง Topkapi ที่โรงภาพยนตร์เมโทร วันที่ 29 ตุลาคม เรื่อง The Sound of Music ที่โรงภาพยนตร์กรุงเกษม วันที่ 28 ธันวาคม เรื่อง เงิน เงิน เงิน ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์

ในปีพ.ศ.2509 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ เรื่อง The Great Race ที่ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย วันที่ 15 มีนาคม เรื่อง จอมเพชฌฆาตอิสตันบูล ที่โรงภาพยนตร์คิงส์ วันที่ 16 มีนาคม เรื่อง Those Magnificent Men in their Flying Machine ที่โรงภาพยนตร์กรุงเกษม วันที่ 17 มีนาคม เรื่อง Lord Jim ที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม วันที่ 10 มิถุนายน เรื่อง The Man From Rio ที่โรงภาพยนตร์เมโทร

วันที่ 23 มิถุนายน เรื่อง Blindfold ที่โรงภาพยนตร์แกรนด์ วันที่ 8 กรกฎาคม เรื่อง The Hallelujah Trail ที่โรงภาพยนตร์เพชรรามา วันที่ 1 ธันวาคม เรื่อง Doctor Zhivago ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย วันที่ 16 ธันวาคม เรื่อง The Bible ที่โรงภาพยนตร์กรุงเกษม

ในปีพ.ศ.2510 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ เรื่อง Kartoum ที่โรงภาพยนตร์เพชรรามา วันที่ 3 มีนาคม เรื่อง The Blue Max ที่โรงภาพยนตร์กรุงเกษม วันที่ 15 มีนาคม เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ตอน บุเรงนองลั่นกลองรบ ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 17 มีนาคม เรื่อง Is Paris Burning? ที่โรงภาพยนตร์พาราเมาท์ วันที่ 1 มิถุนายน เรื่อง The Greatest Story Ever Told ที่โรงภาพยนตร์เพชรรามา

วันที่ 19 กรกฎาคม เสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ บันทึกภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย วันที่ 4 สิงหาคม เรื่อง Tobruk ที่โรงภาพยนตร์แกรนด์ วันที่ 7 กันยายน เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ตอน บุเรงนองถล่มหงสาวดี ที่ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 28 กันยายน เรื่อง You Only Live Twice ที่โรงภาพยนตร์เพชรรามา วันที่ 19 ตุลาคม เรื่อง พรายพิฆาต ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 2 พฤศจิกายน เรื่อง Amrapali ที่โรงภาพยนตร์บางกอกซีเนราม่า วันที่ 23 พฤศจิกายน เรื่อง The War Wagon ที่โรงภาพยนตร์แกรนด์ วันที่ 25 ธันวาคม เรื่อง Counterpoint ที่โรงภาพยนตร์แกรนด์ วันที่ 28 ธันวาคม เรื่อง เกาะแก้วมนต์สวรรค์ ที่โรงภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด

ปีพ.ศ.2511 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ข่าวการแข่งขันชกมวยรุ่นฟลายเวต ของชาติชาย เชี่ยวน้อย ที่โรงภาพยนตร์เมโทร วันที่ 19 มิถุนายน เรื่อง เป็ดน้อย ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย วันที่ 28 มิถุนายน เรื่อง ศึกสองสิงห์ ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์ วันที่ 16 ตุลาคม เรื่อง The Green Barets ที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม

ในปีพ.ศ.2512 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เรื่อง Shalako ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย วันที่ 6 มีนาคม เรื่อง Oliver ที่โรงภาพยนตร์ลิโด วันที่ 1 กันยายน เรื่อง Jade Goddess ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์ วันที่ 27 ตุลาคม เรื่อง The Extraordinary Seaman ที่โรงภาพยนตร์สุขุมวิท วันที่ 23 ธันวาคม เรื่อง Hello Dolly ที่โรงภาพยนตร์สยาม

ปีพ.ศ.2513 วันที่ 22 มกราคม เสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่อง แม่นาคพระนคร ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์ วันที่ 23 มีนาคม เรื่อง I Gorota ที่โรงภาพยนตร์เพชรรามา

ในปีพ.ศ.2514 วันที่ 31 กรกฎาคม เรื่อง คนใจบอด ที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม วันที่ 28 สิงหาคม เรื่อง แม่ศรีไพร ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 7 ตุลาคม เรื่อง Love Story ที่โรงภาพยนตร์พาราเมาท์ วันที่ 9 ตุลาคม เรื่อง Big Jake ที่โรงภาพยนตร์อินทรา

ในปีพ.ศ.2515 วันที่ 7 กันยายน เรื่อง Carry on Up the Jungle ที่โรงภาพยนตร์ปารีส

ในปีพ.ศ.2519 วันที่ 4 มิถุนายน เรื่อง แผ่นดินของเรา ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย

ในปีพ.ศ.2544 วันที่ 12 สิงหาคม เรื่อง สุริโยไท ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง

สิ่งนี้ทำให้เราตระหนักได้ว่า พระองค์ท่านทรงใส่พระทัยให้ความสำคัญกับกิจการงานด้านบันเทิงไม่แตกต่างจากกิจการงานแขนงอื่น

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%812508

ruen-pae-aka-the-boat-house-thailand-1961

2513

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ครั้งเสด็จฯทอดพระเนตรภาพยนตร์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง