สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2565 หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรแปรรูปเนื้อโคที่เลี้ยง ขายเป็นรายได้เพิ่ม รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้อบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปเนื้อวัวให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งเนื้อแดดเดียว เนื้อสวรรค์ แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก และบาบีคิว ให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่พุสวรรค์โคเนื้อหมู่ที่ 5 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ตำบลพุสวรรค์ กว่า 100 ราย เลี้ยงโคเนื้อรวมกันกว่า 1,000 ตัว และได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มแปลงใหญ่พุสวรรค์โคเนื้อเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี จึงจัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เกษตรกรแปรรูปเนื้อโคเลี้ยง ขายเป็นรายได้เพิ่ม ทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด

นายคำรณ ศรีแจ้ เลขา กลุ่มแปลงใหญ่พุสวรรค์โคเนื้อเพชรบุรี กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีมาก ที่ทางราชการมาสอนให้ เป็นกิจกรรมเข้ามาต่อยอดให้พวกเราเพิ่ม เพราะสินค้าเราที่มองดูเป็นของเหลือใช้ แต่พอมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในกลุ่มได้มากและต่อยอดร้านค้าชุมชนเรา ตลาดนัดในพื้นที่มีทุกวัน เรามองในชุมชนของเราก่อน จากนั้นถ้าเป็นไปได้ เราถึงออกไปตลาดภายนอก เพื่อเพิ่มรายได้

นายสัตวแพทย์กรรัตน์ คุ้มกระ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ในพื้นที่ของเรามีการเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพียงแต่เดิมเราแค่เลี้ยงวัวตัวขายเป็นตัว แทนที่เราจะทำแบบนั้น เราสามารถมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสมาชิกของเราได้ มูลค่าเพิ่มจะเพิ่มมาจากการทำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในอนาคตอาจจะเป็นแบรนด์ของกลุ่มเราก็ได้ ถ้ามีรสชาติที่คงที่ อร่อย มีความนิยมในท้องตลาด

เพชรบุรีมีกลุ่มเลี้ยงโคหลากหลาย กลุ่มไหน ถ้าไปในด้านการทำผลิตภัณฑ์ได้ สามารถจับคู่กันได้อีกฝ่ายหนึ่งผลิตเนื้อมาส่งให้ฝ่ายที่ทำผลิตภัณฑ์ โอกาสหน้ามีแนวคิดจะไปเปิดสถานที่ให้ผู้ประกอบการที่ทำตรงนี้ เพื่อไปจำหน่ายในตลาด เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างความนิยมให้วอลลุ่มให้มากขึ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน