บทบรรณาธิการ : ประชุม 5 สาย+1

ประชุม 5 สาย+1

บทบรรณาธิการ : ประชุม 5 สาย+1

ประชุม 5 สาย+1 – ดีเดย์ 7 ธันวาคมนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดการประชุมคณะบุคคลจากแม่น้ำ 5 สาย ประกอบด้วย คสช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จุดสนใจอยู่ที่การเชิญผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมประชุมด้วย ตัวแทนพรรคละ 2 คน

เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย ประกาศ/คำสั่ง อันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของพรรคการเมือง พร้อมร่วมกันจัดทำแผนและขั้นตอนการดําเนินการทางการเมือง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป

หรือที่คนทั่วไปเรียกว่าการปลดล็อกพรรคการเมือง

แม้ว่าการปลดล็อกเป็นสิ่งที่นักการเมืองและคนทั่วไปเฝ้ารอมานาน แต่การประชุมดังกล่าวนี้กลับไม่เป็นที่ยินดีแก่สมาชิกพรรคการเมืองใหญ่อย่างทั่วถึง

แม้ว่า คสช.ระบุว่า จะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนพรรคการเมืองจะได้เสนอปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันลดอุปสรรค และเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง

แต่ข้อติดขัดอาจมาจากการที่คสช.ระบุว่า เป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่รัฐบาลได้เตรียมการไว้ และกกต.ดำเนินการอยู่

การเตรียมการไว้แล้วดังกล่าวนั้น น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับบรรดานักการเมืองหลายคนที่แคลงใจถึงบทบาทเป็นกกต.และคสช.

หรืออาจมาจากการที่สมาชิกพรรค การเมืองต่างๆ ไม่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือได้รับการตอบสนองมาเป็นระยะเวลายาวนาน นับจากเหตุการณ์รัฐประหาร

ด้วยเงื่อนไขและข้อติดขัดที่อาจไม่เชื่อใจ หรือไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงทำให้พรรค การเมืองบางพรรคไม่ส่งตัวแทนเข้าประชุมวันที่ 7 ธันวาคม นี้

ขณะเดียวกันการไม่เข้าร่วมกลับถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกไม่อยากเลือกตั้ง หรือต้องการยื้อการเลือกตั้ง

การตีความลักษณะนี้เป็นการสรุปฝ่ายเดียวและรวบรัดจนเกินไป สวนทางกับการปลดล็อกที่ควรเปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็น

หากย้อนไปดูการฟื้นฟูประชาธิปไตยหลังการรัฐประหารทุกครั้ง จะพบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ปุบปับจะทำได้ หรือทำแล้วได้รับการยอมรับ

ยิ่งการเลือกตั้งยื้อออกมาเป็นเวลานานเช่นนี้แล้ว การเรียกร้องความยุติธรรมในการแข่งขัน ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 

บทความก่อนหน้านี้เชฟพล ส่งต่อความอร่อยหลากหลายเมนู จะมีเมนูอะไรบ้าง ติดตาม พลพรรคนักปรุง
บทความถัดไปเมื่อ 99 ศพเริ่มระอุ ในบรรยากาศเลือกตั้ง : ชกไม่มีมุม