FootNote:ความแคลงใจ วิษณุ เครืองาม ความแคลงใจ ต่อรัฐบาลคสช.

ไม่ว่าการแสดงออกของ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ไม่ว่าการแสดง ออกของ นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ไม่ว่าการแสดงออกของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล

แย้งโดยตรงไปยังข้อเสนอ “เลื่อน”การเลือกตั้งอันมาจาก นายวิษณุ เครืองาม

แย้งประหนึ่งว่า ไม่สมเหตุสมผล

เหมือนกับ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร จะเป็นนักการตลาดแต่อย่าลืมว่าเขาเคยเป็นกกต. เหมือนกับ นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช จะเป็นนักสันติวิธี แต่อย่าลืมว่าเกาะติดกับการเลือกตั้งมาตลอด

ยิ่งกว่านั้น นายปิยบุตร แสงกนกกุล ยังเป็นนักกฎหมายที่เกาะติด “รัฐธรรมนูญ”มาโดยตลอด

พวกเขายืนประจันหน้ากับ นายวิษณุ เครืองาม อย่างองอาจ

ยิ่งกว่านั้นหากมองไปยังพรรคการเมือง ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าพรรคไทยรักษาชาติ ไม่ว่าพรรคอนาคตใหม่

ล้วนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอย่างเต็มเปี่ยม

พร้อมไม่ว่าจะเป็นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ หรือว่าวันอื่นใดที่กกต.จะกำหนดออกมา

แต่ล้วนไม่เห็นด้วยกับเหตุผลจาก นายวิษณุ เครืองาม

เพราะว่า นายวิษณุ เครืองาม เป็นมือกฎหมายของคสช.และของรัฐบาล ท่าทีของพรรคการเมืองจึงเท่ากับแสดงความแคลงใจต่อคสช.และรัฐบาลไปโดยอัตโนมัติ

นี่เป็นครั้งแรกที่ท่าทีอันมาจาก “นักวิชาการ”และ “พรรคการเมือง” เป็นไปบนแนวทางเดียวกัน

ปลายหอกพุ่งเข้าหาคสช. พุ่งเข้าหารัฐบาล

เท่ากับยืนยันว่า น้ำหนักของคำพูดอันมาจาก นายวิษณุ เครืองาม เริ่มมีปัญหา และผลสะเทือนของปัญหาก็ตกไปยังคสช.และรัฐบาลด้วย

คสช.และรัฐบาลจึงกลายเป็นตำบลกระสุนตกทางการเมือง

ปมอันเป็นประเด็นของปัญหาจึงรวมศูนย์มาจากความเชื่อมั่นต่อคสช.และต่อรัฐบาล

โดยเฉพาะในเรื่องความพร้อมต่อการเลือกตั้ง

ความสงสัยจึงเพ่งไปยังความพร้อมของพรรคอันเป็นเครือข่ายของคสช.เป็นสำคัญ

เมื่อพรรคคสช.ไม่พร้อม คสช.ก็ไม่พร้อม

บทความก่อนหน้านี้พระนอน วัดเสนาสนาราม : คติสัญลักษณ์สถาปัตยกรรม
บทความถัดไปเปิดพินัยกรรม หลวงพ่อคูณ ให้จัดงานศพ สมถะ เรียบง่าย นำอัฐิ เถ้าถ่าน ลอยอังคารแม่น้ำโขง