ลอยกระทงเวียดนาม

คอลัมน์ อาเซียน Asean

แม้เวียดนามจะเกาะกลุ่มอยู่กับชาติอาเซียนตอนบน แต่ไม่มีความเชื่อเก่าแก่เรื่องประเพณีลอยกระทงแบบประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง เพราะรับเอาวัฒนธรรมจากไทย ลาว และกัมพูชา ไปปรับใช้ ชาวเวียดนามบางส่วนจะฉลองวันเพ็ญเดือน 12 ด้วยการลอยกระทงกระดาษ มีการจัดงานตามแหล่งน้ำสำคัญ เช่น ทะเลสาบโห่เตยในกรุงฮานอยและลำน้ำหอมในเมืองเว้

ว่าแล้วก็มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับลอยกระทงในเวียดนามกันดีกว่า งานลอยกระทงนั้นเรียกว่า “เหล โหย ถาแด่น ฮาว ดัง” คำว่าถาแด่น แปลว่าลอยกระทง บางคนที่ไม่ชอบลอยก็มักจะไปดูบรรยากาศ รวมถึง “งั้มแด่น” หรือชมกระทงจุดเทียนวิบวับลอยตามน้ำแทน

สำหรับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน แต่เดิมไม่มีประเพณีลอยกระทง เพราะเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงไม่มีการลอยกระทงซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา

อย่างไรก็ตาม ชุมชนชาวพุทธ รวมถึงชุมชนชาวไทย ลาว กัมพูชา และพม่า ที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ จะร่วมกันจัดงานลอยกระทงเป็นการภายใน เช่น โรงแรม และศูนย์วัฒนธรรม โดยจะลอยกระทงในสระ หรือบ่อน้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บกระทงที่ใช้แล้วนั่นเอง

บทความก่อนหน้านี้Bravely Default ฉบับเกมมือถือ
บทความถัดไปน่าเจ็บใจ! สาวจอดรถช่วย จยย.ล้ม โดนโจรฉกทรัพย์สินในรถเรียบมูลค่าเกือบแสนบาท