อพวช.เชิดชูเยาวชนคนวิทย์ สานต่อ ‘วิทย์สร้างคน’ ปี 62 : คอลัมน์ไอคิวทะลุฟ้า

อพวช.เชิดชูเยาวชนคนวิทย์ สานต่อ ‘วิทย์สร้างคน’ ปี 62 : คอลัมน์ไอคิวทะลุฟ้า

อพวช.เชิดชูเยาวชนคนวิทย์  – กระทรวงวิทย์ ร่วมกับ อพวช. จัดงาน “The MAKERS” Celebration ก้าวต่อไปวิทย์สร้างคนเชิดชูความสำเร็จการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ (Science Competition) ภายใต้โครงการวิทย์สร้างคนรวมทั้งหมด 8 โครงการ โดยมีเยาวชนไทย เข้าร่วมประกวดแข่งขันจากทั่วประเทศ พร้อมเตรียมสานต่อโครงการในปี 2562 ส่งเสริมเยาวชนไทยกล้าแสดงออกทาง ความคิด

นางกรรณิการ์ เฉิน

นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อพวช. ดำเนินโครงการวิทย์สร้างคนตลอดปี 2561 รวมทั้งสิ้น 8 โครงการนั้น พบว่าได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยมีความสามารถและมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่ดีและน่าเชิดชู จึงจัดงาน “The MAKERS” “Celebration ก้าวต่อไปวิทย์สร้างคนเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการวิทย์สร้างคนในปี 2561 พร้อมเชิดชู ยกย่องบุคคลสำคัญผู้ปลูกฝัง ผลักดันเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์

สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 8 โครงการ ภายใต้โครงการวิทย์สร้างคนได้แก่ 1.การประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมด้านการบินและอวกาศ ผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายหม่อง ทองดี 2.การประกวดแข่งขันจรวดขวดน้ำนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศประเภท Water Rocket Design Challenge “ทีม Falcon 9” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 3.โครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Artificial Intelligence รางวัลชนะเลิศ ประเภท Open topic ทีม DiaX 4.การประกวดหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ รางวัลชนะเลิศ ทีม CMU RoboX มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6.โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรง ลมอัดรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7.การแข่งขัน KMUTNB Micro-mechanism Robot Contest ผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ขนาดเล็ก ..วรรท วิณวันก์ และ 8.โครงการ RSUDigitalGameDev การอบรมและการแข่งขันพัฒนาเกมดิจิตอล

ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง 8 โครงการนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดแข่งขัน นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่เยาวชนไทยให้ความสำคัญกับการใช้ทักษะความรู้สอดคล้องกับนโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ไปพร้อมกับการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม จากความสำเร็จของโครงการวิทย์สร้างคนครั้งนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมสานต่อโครงการสำหรับปีต่อไป

ภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลผู้เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์ มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมแชร์ประสบการณ์หลากหลายมุมมอง การจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ในปี 2561 ทั้ง 8 โครงการ และการมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2018 ให้เยาวชนคนเก่งที่มีผลงานโดดเด่น และการมอบรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018 รางวัลเชิดชูเกียรติครูที่ปรึกษาโครงการและส่งเสริมเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

บทความก่อนหน้านี้‘รองแต้ม’ มาแล้ว! เผยที่มาฉายา “มือปราบหูดำ” หลังลงสมัคร ส.ส.ประชาธิปัตย์!
บทความถัดไปโรบอตฆ่าเชื้อโรค : คอลัมน์เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์