Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 2 มิ.ย. 2563

ทีมวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คว้าแชมป์ตอบปัญหาทางบัญชี

26 ก.พ. 2562 - 07:45 น.

ทีมวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คว้าแชมป์ตอบปัญหาทางบัญชี

คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า

ทีมวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คว้าแชมป์ตอบปัญหาทางบัญชี - สองสาวหนึ่งหนุ่มจากทีมวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน น้องเตย น.ส.พรพิมล พลโยธา, น้องเบียร์ น.ส.เพ็ญนภา แก้วสังข์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 และ น้องพี นายพีรชยากร จันทร์เชื้อ นักศึกษาปวส.ปีที่ 2 ทีมชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ปี 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล จัดโดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยจัดการแข่งขันใน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยระดับ ปวช. ทีมผู้ชนะเลิศ คือ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ไอคิว

พรพิมล พีรชยากร เพ็ญนภา

โครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาส ให้เด็กอาชีวศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ด้านการบัญชี พัฒนาศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานยุค 4.0 โดย น.ส.พรพิมล กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมทักษะการทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ข้อมูล และเรียนรู้การสื่อสาร เป็นประสบการณ์ชีวิต อยากให้จัดเวทีดังกล่าวแก่นักศึกษามากขึ้น เพราะการเรียนในสมัยนี้ ห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีพื้นที่ให้เด็กได้ลองปฏิบัติ เรียนรู้จากเหตุการณ์ สถานการณ์จริง การแข่งขันทำให้ได้มุมมองการคิด และการฝึกทำโจทย์ใหม่ๆ นำไปสู่การใช้ในอาชีพนักบัญชี

ด้าน นายพีรชยากร เล่าว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการ โจทย์ที่ได้รับแตกต่างจากปีที่ผ่านมา ทำให้ได้แนวคิด วิธีการทำบัญชีแบบใหม่ ได้เห็นเทคนิคการทำบัญชี ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากรุ่นพี่ และที่สำคัญทำให้เห็นศักยภาพตนเองว่าต้องเตรียมทักษะด้านไหน องค์ความรู้แบบไหนที่จะเหมาะสมกับการเป็นนักบัญชียุคใหม่ สิ่งเหล่านี้แม้ในวิทยาลัยจะมีให้เรียนรู้ ฝึกฝน แต่สถานการณ์จริง การปฏิบัติจริง ย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้รอบด้านและเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต

ไอคิว

ชนะเลิศ ปวส.-ปวช.

“นักบัญชีเป็นอาชีพที่ประเทศต้องการ เพราะประเทศไทยยังขาดแคลนนักบัญชี และนักบัญชีรุ่นใหม่ต้องเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ วิทยาลัย CIBA มธบ. พัฒนาหลักสูตรที่ช่วยให้นักศึกษาบัญชีเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านเทคโนโลยีโปรแกรมการทำบัญชี ที่ทำให้นักบัญชีเป็นมากกว่านักบัญชี” น.ส.กนกวรรณกล่าว

ด้าน ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มธบ. เปิดเผยว่างานด้านบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรมาก ตลาดมีความต้องการในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เห็นความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและต้องทันต่อเทคโนโลยีด้านการบัญชี จึงจัดการแข่งขันบัญชีวิชาการขึ้น โดยเราพัฒนา App บน IPAD เพื่อใช้ในการแข่งขัน และนำ Data analytics มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการแข่งขัน

“การแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงศักยภาพผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการบัญชีไปพร้อมการพัฒนาของเทคโนโลยี ในอีก 10 ปีข้างหน้าเราจะต้องมีนักบัญชีรุ่นใหม่ที่สามารถวางแผน วิเคราะห์แผนงานอย่างมีระบบและถูกต้อง รวมทั้งทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดร.พัทธนันท์กล่าว

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ทีมวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คว้าแชมป์ตอบปัญหาทางบัญชี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง