Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ก.พ. 2563

หนูๆ ตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์ฯ

20 ม.ค. 2563 - 09:32 น.

หนูๆ ตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์ฯ

คอลัมน์ สดจากเยาวชน

หนูๆ ตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์ฯ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2563 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ ไทย .ปทุมธานี เพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติและสร้างความสนุกสนานผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เยาวชนผ่านฐานกิจกรรมกว่า 10 สถานี

หนูๆตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์ฯ

บรรยากาศคึกคัก

หนูๆตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์ฯ

สถานีลดโลกร้อน

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ปีนี้มาในหัวข้อสนุกคิด วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์แนวคิดการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน มีนักเรียนละแวกใกล้เคียงในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,300 คน จาก 14 โรงเรียน

หนูๆตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์ฯ

จัดสวนขวด

หนูๆตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์ฯ

เพนต์ถุงผ้านาโนรักษ์โลก

ภายในงานประกอบด้วยฐานกิจกรรมที่มีพร้อมทั้งความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้ เช่น ฐานสนุกคิดกับนักวิทย์น้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยแบ่งออกเป็นสถานีย่อย เช่น สถานีลดโลกร้อน สอนให้เยาวชนรู้จักและตระหนักถึงสาเหตุ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน พร้อมสอดแทรกวิธีการป้องกันภาวะโลกร้อนที่ทำได้หลากหลายวิธี นอกจากนี้ยังมีสถานีคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักประเภทขยะและถังขยะ เรียนรู้การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รู้วิธีการแยกขยะที่เป็นมลพิษ

หนูๆตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์ฯ

น้องขวัญ

..กชพร สติอนันต์ หรือ น้องขวัญ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) .ปทุมธานี เล่าว่า นอกจากความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้มากมาย เช่น รู้จักขยะแต่ละประเภทว่าแบบใดคือขยะที่เป็นพิษ รวมถึงวิธีการแยกทิ้งขยะที่ถูกต้องตามประเภท ของขยะนั้น ความรู้นี้นำกลับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

อีกหนึ่งฐานกิจกรรมที่ได้รับความนิยม ไม่แพ้กัน ได้แก่ สถานีการจัดสวนขวด ขนาดเล็ก สอนให้เด็กๆ เรียนรู้การจัดสวนขวด รู้จักชนิดของของพืชไม่มีดอก (พืชชั้นต่ำ) ที่ใช้ในการจัดสวนขวด การดูแลต้นไม้ในระบบปิด และยังเปิดโอกาสให้เยาวชนลองจัดสวนในภาชนะขนาดเล็กเป็นของที่ระลึก

หนูๆตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์ฯ

ไขรหัสปริศนาพิชิตมหาสมบัติ

หนูๆตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์ฯ

..ทรงชัยนนท์ ประเสริฐศิลป์ หรือ น้องจิน นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ .ปทุมธานี เผยว่าประทับใจ ฐานจัดสวนขวดเป็นพิเศษ เนื่องจากที่บ้านมีต้นไม้ที่ปลูกไว้จำนวนมาก การมีต้นไม้จำนวนมากทำให้อากาศสดชื่น จึงทำให้ตนเองรัก การปลูกต้นไม้และอยากให้ประเทศไทยมีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น การเข้าร่วมฐานกิจกรรมนี้ทำให้รู้จักต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้มากขึ้น กว่าเดิม

ยังมีกิจกรรมแสนสนุกจากหน่วยงานพันธมิตรและผู้ร่วมสนับสนุนอีกมากมาย เช่น กิจกรรม Coding ไขรหัสปริศนา พิชิตมหาสมบัติ จากสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง รหัสคำสั่ง เพื่อค้นหารหัสลับ ในการเปิดกล่องปริศนาเพื่อตามล่าสมบัติที่ซ่อนอยู่ และกิจกรรม ถุงผ้านาโนรักษ์โลกที่ให้เยาวชนออกแบบสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการลงบนกระเป๋าผ้าที่เคลือบสารนาโนกันนํ้า กันฝุ่น จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.

นอกจากจะได้เรียนรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับกระเป๋าผ้านำกลับไปใช้เป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วย


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ หนูๆ ตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง